Kommunen vil satse

Ved innløpet til Hognfjorden satser nå Sortland kommune flere millioner for å skape et nytt næringsområde. Man håper at Calanus AS skal bygge en fabrikk her, men det er ennå ikke avgjort.

Ved fjæra til venstre i bildet vil Sortland kommune nå kjøpe 2 store nausttomter, som skal overdras til eierne av næringsarealet ved Holmøy Maritimes anlegg. Det nye næringsområdet ligger utenfor bildet, ved høyre bildekant (arkivfoto).

Arna Holm og Ernst Jensen har sagt seg villig til å selge henholdsvis 1,7 og 3,9 mål av sine eiendommer til Sortland kommune. Dette er like ved anlegget til Holmøy Maritime. Vilkåret er at de får hver sin nye nausttomt ikke langt unna, med opparbeidet veg og ferdig oppsatt nytt naust. Gunnar Strande har sagt seg villig til å selge to tomteparter, slik at dette ordnes.

En annen grunneier blir helt innløst av kommunen, der man kjøpe hans tomt og naust like ved Holmøy Maritime, uten at han får noe nytt. Han får kun penger for eiendommen.

Dette vil til sammen koste Sortland kommune omkring en million kroner, og kommer i tillegg til den millionen som allerede er brukt til planlegging og forarbeid til Holmen næringsområde. En reguleringsplan er også under utarbeidelse. Hva prosjektet totalt vil koste, vet man ikke noe om foreløpig.

Det var formannskapet i Sortland som i septembermøtet bevilget en million til kjøp av tomter og bygninger ved Holmen. Planen er altså å opparbeide et næringsområde på ca 7 mål, pluss en offentlig fiskerikai, nærmest «vegg-i-vegg» med Holmøy Maritimes anlegg. Holmøy er positiv til kommunens planer, oh ser muligheter for felles nytt i dette.

Sortland kommune satser nå hardt på sitt prosjekt, for å trekke til seg en mulig etablering av ny fabrikk for raudåte, i regi av Tromsø-selskapet Calanus AS. Dette firmaet har deleiere fra Vesterålen, som dermed ser på muligheten av etablering her, fremfor ved Ishavsbyen. Om fabrikken blir bygget og eventuelt hvor, er imidlertid ikke avklart. Calanus AS har ikke gitt noen bindende løfter om dette til Sortland kommune.

Tidligere har kommunen satt av nær en million til planlegging av Holmen næringsområde. Nå følger kostnader for å sikre seg kjøp av de aktuelle eiendommene, fra 3 ulike grunneiere. Så langt er det altså brukt ca 2 millioner på prosjektet. Fradelingen av tomtene skal godkjennes av formannskapet i torsdagens møte, slik at de endelige avtalene kan signeres og kjøpene gjennomføres.

De to nye nausttomtene blir altså på et mål hver, altså 1.000 kvdaratmeter. Bestemmelsene i kommunale planer sier ellers at slike nausttomter maksimalt kan være på 100 kvadrat. Seneste 10 år er det fradelt 8 nausttomter i Sortland, der de fleste har vært innenfor reglene. En har likevel vært på 550 kvadrat. Kommunen mener den nye saken ved Holmen, med to tomter på et helt mål hver, er helt spesiell og bør få dispensasjon.