Knalluke for fiskerne

Sist uke ble virkelig god for kystfiskerne i Vesterålen. Hittil i år, altså i løpet av 6 uker, har fiskerne her i regionen tatt i land fangst for over 300 millioner kroner. Stakkars Lofoten har bare fisket for 60 millioner.

Stø er et av fiskeværene som nå har stor aktivitet med mottak av skrei fra kystfiskerne. Her er både lokale fiskere og båter som kommer langvegs fra for å delta i denne lukrative sesongen.

Selv om det ble landligge på søndag og i dag mandag, så var forrige uke meget godt for kystfiskerne i Vesterålen, Senja og resten av Troms. Av et kvantum på 15.000 tonn fisk, så ble det tatt i land 5.500 tonn i Vesterålen og 4.300 tonn i Troms. Fiskerne i Lofoten sliter fortsatt og fikk bare 1.600 tonn i forrige uke. Finnmark hadde på samme tid ca 3.500 tonn. Det aller meste av disse fangstene nå er torsk, ettersom skreien fra Barentshavet nå er kommet inn til kysten.

Januar var svært utfordrende for fiskerne i Vesterålen, med mye dårlig vær. Likevel har man hittil i år tatt opp større verdier enn på fjorårets første 6 uker. Vesterålens fiskere har landet fangst for 310 millioner i år, mens det i fjor var 269 millioner. Kvantum er øket litt, slik at det nå er 21.500 tonn. Av dette kom altså 5.500 tonn i forrige uke. Disse tallene inkluderer alle typer fartøy, også trålerne.

Råfisklagets omsetning nådde hele 369,2 mill kroner i uke 6 i år, herav var det 350,3 mill kroner etter landinger fra norske båter. Sistnevnte var satt sammen av 285,1 mill kroner etter leveranser av ferskt råstoff og 65,2 mill kroner fryst. Videre var det 18,9 mill kroner etter landing fra utenlandske båter, der 1.440 tonn fryst torsk utgjorde 16,1 mill kroner. Her var det landing av fryst filet fra ett grønlandsk fartøy, og for øvrig fryst fisk fra 3 russiske, med en autoliner og to trålere.

Ukeomsetningen var bedre enn tilsvarende uke i fjor som endte på 318,3 mill kroner, da norske landinger utgjorde 259,4 mill kroner fordelt på 200,5 mill kroner fersk og altså 58,9 mill kroner fryst. Vi er dermed på nivå med fjoråret når vi summerer omsetningen pr uke 6. Endelig en periode på 10-12 dager med gode værforhold i uke 5 og uke 6 har gitt forventet økte leveranser.

Og det meste dreier seg om torsken, som i ferskkvantum endte på 15.140 tonn i uke 6, suverent beste uke så langt i år. Statistikken viser at hovedtyngden av dette kvantumet var levert i Vesterålen og Troms, med snurrevad og garn som viktigste redskap. Ukeomsetninga ble nesten doblet sammenlignet med uke 5 (8.400 tonn), som også var langt høyere i kvantum enn januar-ukene som på det beste nådde 3.000 tonn. Uke 6 i år var også første uke med høyere kvantum enn tilsvarende uke i fjor (11.730 tonn). Totalkvantumet fersk torsk er pr uke 6 i år 32.620 tonn, mot 35.390 tonn til samme tid i fjor.