Klarer ikke fristene

Behandlingen av byggesaker i Sortland kommune går tregt, slik det har gjort lenge. Kommunen har for lav kapasitet og klarer ikke å holde tidsfristene som er satt.

Terje Kili er kommunalsjef teknisk i Sortland (arkivfoto SK/illustrasjon).

Politikerne i Sortland bevilget enstemmig i fjor sommer en million kroner ekstra for å styrke kapasiteten for saksbehandling i plan- og utvikling på rådhuset.

Dette gjorde man for å hente inn etterslepet på saksbehandling som da hadde hopet seg opp.

Et halvt år senere viser tips til Vesterålnytt at det neppe er blitt bedre.

– Jeg må bekrefte at det fortsatt er lang saksbehandlingstid på byggesak, innrømmer kommunalsjef Terje Kili i en kommentar til Vesterålnytt.

– Årsaken er som nevnt etterslep som oppsto etter at vi i 2020 hadde redusert bemanning i en lang periode.

Det ble i løpet av høsten leid inn ressurser for å bistå i arbeidet med å få unna køen av saker og vi har fått unna de eldste sakene.

Vi har ikke brukt alle midlene i løpet av høsten og håper at det som gjenstår av tidligere bevilgning, kan videreføres våren 2022, sier Kili.

Han poengterer at det har vært krevende å klare å ta unna gamle saker, samtidig som etaten har jobbet for å ikke komme på etterskudd med nye saker.

– Vi har ikke klart å komme helt i mål her og det er en realitet at enkelte saker blir liggende litt lenge før de kommer til behandling.

Vi legger til grunn at det er håndtert i løpet av våren, sier kommunalsjefen.

Vesterålnytt har fått flere reaksjoner og tips fra lesere som mener saksbehandlingen for byggesaker i Sortland kommune går svært sakte.

Regelverket sier at for eksempel en enebolig skal være ferdig saksbehandlet innen 12 uker.

Dersom kommunen ikke klarer å overholde dette, skal gebyret kuttes med 25% for hver påbegynte uke.

Vesterålnytt har sett saker der etaten ennå ikke har tildelt saksbehandler på meldinger som er langt over 12 uker.

Dette betyr at det oppstår forsinkelser, både for byggefirma og de som venter på sine planlagte nybygg.