Kan miste 100 millioner

Sortlands nye sykehjem kan miste tilskudd på 100 millioner kroner, som man trodde ville komme fra staten. Regjeringa har foreslått å styrke den budsjettposten for 2023.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum foran sykehjemplanen (portrettfoto: Kenneth Hætta/FDEP).

Et nytt sykehjem i Lamarka var opprinnelig beregnet å koste 240 millioner kroner, og Sortland kommune regnet med å få 100 millioner i tilskudd fra staten, via Husbanken.

Så kom et nytt anslag over kostnaden, som sa at prislappen trolig vil ende på hele 440 millioner kroner.

Og ikke nok med det. Nå kommer finansministeren med nok en ubehagelig overraskelse.

Tilskuddet fra staten til slike sykehjem er foreslått strøket i neste års statsbudsjett.

Om ikke flertallet på stortinget stemmer for noe annet, så betyr det at Sortland vil gå glipp av ca 100 millioner.

Dette bekreftes av økonomisjef Johnny Kvalø i Sortland kommune overfor Vesterålnytt.

– Status på sykehjemmet er at vi fortsatt er i avsluttende prosjektfase. Etter at prosjektfasen er over, søkes det om tilskudd til det aktuelle prosjektet.

Dette betyr at det ennå ikke er noe bindene tilsagn fra Husbanken, bekrefter Kvalø til VNY.

– Til grunn i våre kalkyler har vi frem til nå lagt til grunn et tilskudd på 98 millioner kroner.

Selv om det foreløpig ser ut som at tilskuddene ikke er med i statsbudsjettet for 2023, er det ikke slik at saken er endelig vedtatt av stortinget.

Vi håper og tror at akkurat denne posten blir tilført midler igjen i fremtiden, sier Johnny Kvalø.

– Bare slik blir kommunene satt i posisjon til å investere i demografi-velferden vi står foran, sier økonomisjefen.

Flere har reagert på forslaget om å stryke denne budsjettposten i statsbudsjettet.

– Dette forslaget kom som lyn fra klar himmel.

Meg bekjent har ordningen levd trygt siden den ble opprettet i 2008, sier Håkon Møller, gruppeleder for MDG i Nordland.

Nå vil han ha fylkestinget med seg på å kreve ordningen videreført.

I fjor ga Husbanken tilsagn til en verdi av 1,6 milliarder kroner til bygging eller rehabilitering av 942 omsorgsplasser i norske kommuner.

I forslaget til statsbudsjett foreslår regjeringen å bråstoppe nye tilsagn i 2023.

– Å fjerne investeringstilskuddet vil gjøre vondt verre.

Jeg håper fylkestinget nå sender et klart signal til Stortinget om at tilskuddet må videreføres på dagens nivå, sier Håkon Møller.