Ber kommunen prioritere

Sortland er en av kommunene som nå planlegger nytt sykehjem og trolig mister tilskudd på 100 millioner til byggingen. Fra Oslo er melding at man lokalt må prioritere pengebruken.

Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet (foto: Esten Borgos/HOD).

Vesterålnytt skrev i går at Sortland kommune trolig går glipp av et tilskudd på minst 98 millioner kroner til det nye sykehjemmet.

Flere andre kommuner er i tilsvarende situasjon.

Blant annet Hamarøy kommune står i fare for å miste 110 millioner kroner i tilskudd til sine 40 nye omsorgsboliger.

Det er finansminister Trygve Slagsvold Vedum som har strøket denne tilskuddsordningen i budsjettet for 2023.

Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen (Ap) i Helsedepartementet avviser overfor NRK at ordningen er avviklet helt.

– I likhet med flere andre statlige investeringsprosjekt har vi ikke funnet rom for å prioritere midler til nye tilsagn om tilskudd i 2023, sier hun.

– Årsaken er at regjeringa er nødt til å gjennomføre tøffe prioriteringer i den økonomiske situasjonen Norge og Europa er i nå, seier Rønning-Arnesen.

De tilskuddene som allerede er innvilget vil bli utbetalt, man man stopper nye søknader.

– Hovedregelen er at kommunale oppgaver skal finansieres gjennom de frie inntektene.

Jeg har forståelse for at også kommunene må ta vanskelige valg framover, sier statssekretæren.

Hun påpeker også at regjeringen vil at flere eldre skal kunne bo hjemme, og har bedt Husbanken skape et «eldrebosteds-program».

Det er altså lite sympati for Sortland å hente i regjeringen.

Mens finansminister Vedum representerer Senterpartiet, er Rønning-Arnesen medlem i Arbeiderpartiet.

Flere har imidlertid reagert på kutt-forslaget og det skal behandles av Stortinget.

Organisasjonen KS, som er kommunenes interesseorganisasjon, slår man fast at kuttet få konsekvenser for tjenestetilbudet.

– KS ber om at forslaget blir revurdert, seier regiondirektør Tom Mikalsen i KS Nord-Norge til NRK.