Kamp om vindpenger

Hele 28 søknader er i år kommet inn for tilskudd fra Ånstadblåheia Vindpark AS. Samlet ønske er 4,5 millioner, men det er kun 500.000 kr til fordeling på lokale kulturtiltak.

Ånstadblåheia Vindpark AS gir en halv million årlig til lokale kulturformål (arkivfoto).

Sortland kommune og Fortum AS undertegnet en samarbeidsavtale i 2018. Gjennom «VinnVind-midlene» skal bedriften støtte tiltak innen idrett, kultur og aktiviteter for unge.

For 2021 er beløpet til fordeling kr 500.000,-. Det er styret for Kulturfabrikken Sortland KF som skal gi råd om fordeling av midlene, før godkjenning av Ånstadblåheia Vindpark AS.

Tanken har vært å støtte helt lokale tiltak i nærområdet til Ånstadblåheia, men Kulturfabrikken vil fra neste år se på tiltak som favner litt bredere innen Sortland kommune.

Kulturfabrikken Sortland KF anbefaler likevel at VinnVind-midlene også i 2021 går mest til helt lokale tiltak rett nedenfor vindmøllene. Her er forslagene:

Rypkjerrveien Vel tilgodesees med kr 100.000,- til utbedring av lekeplass og oppføring av gapahuk.

Holmstad Grunneierlag SA får 50.000 i støtte til kjøp av gapahuk som skal settes opp ved Holmstadelva.

Nord-Sprint IL får kr 63.000,- til utbedring av belysning, samt etablering av padelbane (racketsport), mens Indre Eidsfjord Grendelag gis 100.000,- til utbedring av tak på Holmstad grendehus.

IL Munin og Selnes bygdehus får kr 100.000,- til rehabilitering av nordvegg på bygdehuset, mens Eidsfjord Drillkorps får 7.000,- til fornying av av utstyr og uniformer til drillere.

Sortland Bueskytterklubb får kr 80.000,- til etablering av utendørs treningsanlegg på Munningsletta.

Pengene kommer altså fra Ånstadblåheia Vindpark AS, som eies av Nordic Wind Norway AS, som igjen eies av Nordic Wind BV.

Eierne bak dette er finske Fortum og sveitsiske investorer i selskapet Energy Infrastructure Partners AG.

Regnskapet for Ånstadblåheia Vindpark AS i 2019 viser at man solgte strøm for 42 millioner, men endte med et stort underskudd.

Selskapet skrev ned verdien på vindmøllene med 52 millioner kroner, og dermed sparte man skatt på 14 millioner. Eiendeler er nå verdsatt til 532 millioner kroner.