Banken blir boliger

Bygget etter NordlandsBanken kan nå få ti leiligheter, dersom 2. og 3. etasje blir omgjort til boligformål. Bygget vil trolig også bli malt om fra helgrått til friske «blåby-farger».

Slik ser Ulrix Eiendom AS for seg at bankbygget skal se ut i fremtiden, etter oppussing. Fasaden mot Strandgata (skisse: Asplan Viak).

En meget sentral bygård i Sortland sentrum har stått ubrukt i flere år og manglet vedlikehold på fasaden. Gården ble bygget i 1977 som nye lokaler for daværende NordlandsBanken.

Senere overtok DnB lokalene, men flyttet ut i 2018. Allerede fire år tidligere var eiendommen blitt solgt til Alanya Kebab AS for knapt 10 millioner kroner.

Den nye eieren hadde planer om å starte restaurant i bygget, men dette ble etterhvert skrinlagt. Bygget har stått uten leietakere siden DnB flyttet ut.

Investor Håkon Ulriksen fikk i september i fjor tilslaget på å kjøpe eiendommen fra Alanya Kebab AS for 17 millioner kroner.

Ulrix Eiendom AS er forøvrig også eier av nabobyggene i «bank-kvartalet», og den felles parkeringsplassen mellom disse.

Straks kjøpet var formelt i orden startet Håkon Ulriksen med oppgradering av uteområdet, der det ble satt ut benker og ryddet bort gamle serveringsvogner.

Nå går man i gang med å fylle bygget med ny aktivitet. Ulrix Eiendom AS vil søke om å få godkjent bruksendring fra næringsbygg til bolig, for andre og tredje etasje.

Spreke farger fra «blåby-paletten» skal friske opp bankbygget, med kommunens blåbylogo på endeveggen mot sør (skisse: Asplan Viak).

Det kan da bli til sammen 10 leiligheter i bygget, fordelt med fem i hver av etasjene. To av leilighetene i hver etasje blir på ca 60 kvadratmeter gulvareal.

De seks andre blir litt mindre, med i underkant av 40 kvadrat areal. Alle leiligheter vil få egen veranda.

Det vil også bli søkt om tillatelse til å ha vanlig personheis i bygget, i stedet for «båreheis» som er et strengere krav og vil bety en ombygging.

Nordlandsbanken var en forretningsbank med hovedkontor i Bodø. Banken ble grunnlagt i 1893 som Nord-Norges første forretningsbank.

Banken ble kjøpt opp i 2003 av DNB og ble i 2014 fusjonert inn i denne. Nordlandsbanken hadde på det meste ca 270 årsverk, fordelt på mange lokale avdelinger.

Bankbygget på Sortland ble solgt til Standssalg AS i Bodø først, og leid ut til DnB. Etter noen år ble eiendommen videresolgt til Alanya Kebab AS.

Ulrix Eiendom AS eies av Håkon Ulriksen (62) fra Bø. Selskapet hadde i 2019 ca 16 millioner i leieinntekter på sine eiendommer. Bokført verdi av eiendommene var da 116 millioner kroner.