Justerer planene

Kjempenhøy Boliger AS legger frem enda et forslag om parkeringskjelleren, som er bygget for stor. Nå vil man justere trappen og kutte litt, men fortsatt beholde hoveddelene.

Slik ser man for seg P-kjelleren, med innfelt trapp og beplantet som «kamuflasje» (foto: NSW arkitektur).

Utbyggingen på Kjempenhøy er blitt påført en forsinkelse, etter at entreprenøren bygget parkeringsanlegget mye større enn det som var godkjent av kommunen.

Nå har arkitektene i NSW arkitektur AS lagt frem nye skisser – igjen – som man håper at Sortland kommune skal kunne godta. Endringene er imidlertid små.

Om kommunen vil godta det nye forslaget er et åpent spørsmål, ettersom Kjempenhøy Boliger AS og Steinsvik Entreprenør ikke gjør de helt store endringene.

Justeringen som nå skjer betyr en bredere og slakere trapp mot gateløpet. Her skulle det egentlig vært en hellende park, åpen for allmennheten, etter vedtatt plan.

Arkitektene har lagt til mye mer «grønt» i sine nye skisser. Utbygger lover å kamuflere garasjeveggen med slyngplanter og grønne vekster.

Dessuten vil man legger inn mer kunstneriske uttrykk. Blant annet vil et lyssatt kart av Sortland kommune bli å finne på nedre del av veggen.

NSW arkitektur påpeker i søknaden at det vil få store økonomiske konsekvenser for Steinsvik, dersom man må rive deler av garasjeanlegget.

Forslaget nå er å trekke inn deler av veggen, for å gi plass til trappeløpet. Dette vil berøre 8 av parkeringsplassene i P-kjelleren.

Et ubesvart spørsmål er fortsatt hvordan en stor og erfaren entreprenør som Steinsvik kunne «bomme» på plantegningene så grovt som man gjorde.

Det antydes fortsatt at glippen skyldes uklarheter i saksbehandlingene hos Sortland kommune, og arkitektene gir ingen beklagelse.

Nå blir det opp til saksbehandlerne ved teknisk etat å vurdere de nye skissene. Steinsvik håper å unngå kravet om en helt ny reguleringsplan.

Slipper selskapet unna med en godkjent dispensasjon, betyr det både mye spart i kostnader og raskere innflytting for de som har kjøpt leiligheter allerede.