Grønt lys for nyveien

Stortinget har nå sikret penger til bygging av nyveien mellom Sortland og Evenes. Statens vegvesen åpner derfor tilbudskonkurranse i løpet av mai 2021, med en stor pakke.

Krysset i Fiskfjorden er det mange som venter på, med en tunnel på begge sider (foto: Statens vegvesen).

Hålogalandsvegen (E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt) skal bygges. Det vedtok Stortinget tirsdag 11. mai. Statens vegvesen lyser derfor ut en tilbudskonkurranse i løpet av mai.

Rundt starten av juni legges det også ut en digital tilbudskonferanse og en digital kartfortelling, beregnet for potensielle leverandører.

Det nye veganlegget mellom Sortland, Kvæfjord, Tjeldsund, Lødingen og Harstad er kostnadsberegnet til om lag 9,3 milliarder kroner.

11. mai vedtok Stortinget å finansiere prosjektet og har tidligere bestemt at E10 Hålogalandsvegen delvis skal betales med bompenger.

Prosjektet skal gjennomføres som et offentlig-privat samarbeid (OPS). Staten bidrar med ca halvparten, altså 5 milliarder kroner de første seks årene.

Byggetiden ventes å være på 7 år. OPS-selskapet som vinner kontrakten forplikter seg til å prosjektere, bygge, drifte og vedlikeholde veganlegget i 25 år.

Den øvre ramme for investeringer og drift av prosjektet er på hele 18 milliarder. Statens vegvesen vil velge ut inn til tre selskap som får gi tilbud på oppdraget.

Dette betyr at mindre selskap, som LNS-gruppen og Bulldozerlaget, ikke vil ha muligheter til å ta på seg hele «pakken»,

Det legges opp til at kontrakt inngås og byggingen kan starte i 2023. Hålogalandsvegen kan da stå ferdig i 2029.

Prosjektet er et av vegvesenets fire pilotprosjekt for fossilfrie anleggsplasser. Målet er blant annet å halvere mengden CO2 utslipp i byggeperioden.

Hensikten med prosjektet er å binde Hålogalandsregionen tettere sammen, både for næringslivet og befolkningen.

E10 fra Tjeldsund bru til Gullesfjordbotn blir kortet inn med om lag 30 km, og reisetiden på strekningen blir redusert med om lag 39 minutter.

OPS-prosjektet inneholder i hovedsak 82 km tofelts veg, fordelt på 35 km ny veg i eksisterende trase, 27 km tunneler og 20 km veg i ny trase.