Idømt 4 års fengsel

Øksnes-mannen som kjørte på en annen i 2015 og kvestet foten hans, er nå dømt til 4 år og 3 måneders fengsel. Dessuten må han betale 200.000 kroner i erstatning til fornærmede, pluss bot.

Bilføreren fra Øksnes som kvestet en sambygding i 2015 på Frøskelandsfjellet mister nå førerkortet for alltid, i tillegg til fengsel og bot (illustrasjonsbilde).

Vesterålen tingrett behandlet denne straffesaken i februar i år, og der ble Øksnes-mannen dømt til 3 års fengsel og 30.000 kroner i bot. Tingretten mente også at han skulle miste førerkortet for alltid. Dessuten ble mannen dømt til å betale 150.000 kroner i erstatning til fornærmede.

Tiltalte mente denne straffen var for hard og han anket derfor dommen. Nå har Hålogaland lagmannsrett behandlet samme sak og skjerpet dommen fra tingretten. Dommen lyder nå på 4 år og 3 måneders fengsel og en bot på 20.000 kroner. Mannen mister også førerkortet for alltid.

Erstatningen til fornærmede, som fikk en alvorlig skade, ble øket av lagmannsretten til 200.000 kroner. Lagmannsretten finner ingen formildende omstendigheter i saken, og konkluderer med at tiltalte har handlet forsettlig. Retten mener han brukte sin egen bil som angrepsvåpen, og påførte offeret betydelig skade.

Bakgrunnen for den fatale konfrontasjonen som skjedde vinteren 2015, er sjalusi mellom tiltalte og fornærmede. Tiltalte skal tidligere ha hatt et forhold til fornærmedes kjæreste. Det skal ha vært flere konfrontasjoner mellom de to. Tiltalte møtte fornærmedes bil på Frøskelandsfjellet, og han skal da ha snudd og kjørt etter ham.

Fornærmede svingte av i en busslomme og skrudde av lysene. Tiltalte oppdaget dette og kjørte også inn på busslommen. Her gav han gass rett mot fornærmedes bil. Fornærmede kom i klem mellom bildøra og chassiet. Den ene foten hans ble svært kvestet og han måtte senere amputere.

Tiltalte ble tatt av politiet etter kort tid og undersøkelser viste at han var påvirket av amfetamin. Den enstemmige dommen fra lagmannsretten påpeker at tiltalte ikke har vist noen anger. Man finner ingen formildende omstendigheter og mener derfor det var nødvendig å skjerpe straffen i forhold til tingrettens dom.