Vesterålnytt

Nytt fra Vesterålen

154 millioner til skole

Forleden ble det signert kontrakt for nytt skolebygg ved Hadsel videregående skole på Stokmarknes. Prislappen er på 154 millioner og gir 3.600 kvadrat nytt undervisningsareale.

En fornøyd ordfører i Hadsel, Siv Dagny Aasvik, elevrådsleder Erwin Teigen og fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen (foto: NFK/Thor Wiggo Skille).

 

Nordland fylkeskommune er fornøyd med det nye skoleprosjektet på Stokmarknes. Her har man gjort mange spennende nye vrier på flere felt, som blant annet solceller på taket og vedlikeholdsfri kledning utvendig. Dessuten skal dagens elever trekkes med i prosjektet.

– Dette blir et svært framtidsrettet skolebygg. På mange måter har vi i enda sterkere grad vektlagt miljø, energiforbruk og tekniske løsninger, forteller fylkesråd for økonomi i Nordland, Knut Petter Torgersen (Ap).

I prosjektet inngår også renovering av 3500 kvadratmeter eksisterende bygg. Nybygget blir bygget i massivtre, som bidrar til lavere co2-avtrykk. Utvendig kledning er meget spesiell og laget av overflatebrent treverk. Kledningen er vedlikeholdsfri og man får ikke sopp og råte i slik kledning.

Det er lagt inn ny teknologi, klima- og miljøeffektive deler i prosjektet. 80 prosent av energien i ventilasjonsluften gjenvinnes. 600 kvadratmeter takflate med solcellepanel skal kunne produsere inntil 50.000 kWh årlig. I deler av året mer enn man bruker av elektrisk kraft i bygget.

– Overskuddet vil leveres inn i det offentlige strømnettet. Det er unikt å ta i bruk denne typen energiteknologi i Nord-Norge, og representerer et tidsskille for hvordan Nordland fylkeskommune tenker klima og miljø til sine nybygg, forklarer Torgersen.

Byggeprosjektet skal i tillegg brukes som en arena for læring, så byggeprosjektet blir gjennomført i nært samarbeid med skolen. Eksempelvis vil elever fra media og kommunikasjon bruke byggeprosessen i sin undervisning. Helsefagelever skal delta i HMS-forebyggende arbeid som vernerunder og risikovurderinger. Innen byggfag vil konstruksjonslære, materiallære, bedriftslære og økonomi inngå i undervisningen. Elektrofagelever vil bruke nybyggets solcelleteknologi i sin opplæring.

– Vi har fått en entreprenør som tar særlig stort ansvar for lærlinger. Nilsen Haukland AS har som policy at de skal ha minst ti prosent lærlinger i drift. I tillegg har de stilt seg særdeles positiv til å la byggeprosjektet inngå bredt i undervisningen av elevene ved skolen. Det er et svært spennende prosjekt som skal stå ferdig til skolestart høsten 2019, sier fylkesråd for økonomi, Knut Petter Torgersen.