Horribel prosess

Politikerne i Sortland samlet seg i dag torsdag om å stå på bremsen og utsette avgjørelsen om salg av Vesterålskraft. – En horribel prosess, var kommentaren fra talerstolen.

Christoffer Ellingsen er ikke ivrig for å selge Vesterålskraft (arkivfoto: skjermklipp SK-video).

– Jeg er glad for at vi i dag ikke er samlet til en minnestund for Vesterålskraft og at det er enstemmighet om å utsettes en avgjørelse, sa Christoffer Ellingsen (Rødt).

Han påpekte imidlertid at prosessen frem til møtet har vært ganske horribel.

Også Willy Vestå (SP) uttrykte stor skepsis i saken. – Vi har sett hvordan det gikk med vindkraften i Sortland.

Ved salg av Vesterålskraft kan vi oppleve at eierne om litt sitter i Tyskland, påpekte Vestå.

– Personlig er jeg dessuten skuffet over at samfunnsperspektivet ikke er blitt mer vektlagt, sa Willy Vestå.

Han påpekte at kommunestyret for bare ei uke siden vedtok en næringsplan for Sortland. Forslaget om salg av VK bryter direkte med denne.

Også fra Høyre og Arbeiderpartiet er det nå klart ønske om å bremse hele prosessen.

– Salg eller ikke salg er fase en. Først må vi få kunnskap før vi tar den avgjørelsen. Dette kan kanskje ta et år, påpekte Beate Bø Nilsen (H).

– Jeg er også glad for at vi sender saken tilbake til kommunedirektøren, sa Tove Mette Bjørkmo (AP).

Verken Bø Nilsen eller Bjørkmo ville imidlertid kritisere ledelsen eller styret i Vesterålskraft direkte.

Tove Mette Bjørkmo påpekte at det er i Sortland kraftstasjonene ligger.

– Jeg er svært skeptisk til å selge produksjonen, sa Bjørkmo.

Hun kommenterte også at det kanskje ikke er så prekært å selge selskapet, som det har vært fremstilt.

Partiet Rødt, la frem et eget forslag til vedtak som avviste salg. Dette fikk ikke flertall i formannskapet og høstet ikke applaus i kommunestyret heller.

AP, SP, Høyre og FrP fremmet et felles forslag om å utsette saken og be kommunedirektøren komme tilbake med mer og bredere informasjon.

Her åpner man også for at Vesterålskraft kan kjøpe tilbake aksjer, dersom en av eierne vil selge.

Dette betyr at VK kan kjøpe aksjene fra for eksempel Øksnes, dersom Øksnes kommune helst vil selge og gjør vedtak om dette – slik ordfører der har anbefalt.