Heder i Bø rådhus

Mange ansatte i Bø kommune har trivdes så godt i jobben at de har holdt ut i flere tiår. Det vet man å sette pris på og forleden ble det gitt heder og takk til et knippe på tolv personer.

Ordfører Sture Pedersen (i venstre bildekant) kunne på vegne av Bø kommune overrekke heder og gaver til en del ansatte som har jobbet for kommunen i flere tiår. Helt til høyre står rådmann Gundar Jakobsen, som til daglig er deres øverste sjef (foto: Bø kommune/H.K.Pettersen).

Det har i de senere år blitt en tradisjon med erkjentlighetsgaver til ansatte i Bø kommune. Ansatte som har jobbet i 20, 30 eller 40 år får en oppmerksomhet for lang og tro tjeneste. Bø er ikke alene om dette, da mange andre kommuner og bedrifter har nokså lik praksis. Forleden hadde derfor Bø kommune samlet 9 av 12, for å gi dem en ekstra oppmerksomhet.

Anders Svensson har jobbet 20 år i Bø kommune. Det samme har Dagrun Johnsen og Frits Hanssen. Også Anne-Lise Wiik Robertsen, Cathrine Karoliussen og Torgunn Johnsen har hatt Bø kommune som arbeidsgiver i to tiår.

Brith-Unni Willumsen og Anders Johnsen har derimot vært i kommunale jobber et tiår mer, og fikk derfor litt ekstra fine gaver for sine 30 år. Av de som ble takket forleden var det Grethe F. Olsen som må betegnes som en virkelig veteran, ettersom hun har vært i tjeneste for Bø kommune ikke mindre enn 40 år. De tre sistnevnte sitter foran på bildet over her.

Under seremonien i rådhuset forleden var det tre personer som ikke kunne møte frem. Også her var det en virkelig veteran, med Anne Karin Gjertsen som har vært 40 år i jobb for kommunen. Aina Olaisen og Mari Vik har «bare» vært halvparten så lenge, men selv det er jo såpass bra at de fikk en takk for innsatsen fra ordfører og rådmann.

Etter overrekkelsen ble det servert kaffe, snitter og kaker til alle fremmøtte.