Havfarmen sjøsatt

Første «Havfarm» til Nordlaks er tatt ut av dokken og er dermed sjøsatt fra verftet i Kina. Prosjektet har blitt påvirket av koronaviruset, men det har vært god fremdrift i byggingen de siste ukene.

Hvor store dimensjoner det er på havfarmen (med grønn lakk), ser man av dette bildet fra verftet i Kina (Foto: Nordlaks).

Fortsatt er det usikkerhet knyttet til ferdigstilling, igangkjøring og testing av utstyret ombord. I denne fasen er Nordlaks avhengig av personell fra ulike leverandører, men strenge restriksjoner på innreise av personell til Kina medfører usikkerhet.

— Verftet ligger i byen Yantai i Shandong-provinsen i Kina. Dette er langt fra episenteret for utbruddet av koronaviruset, men prosjektet ble likevel tidlig påvirket på grunn av forlengelse av ferien i forbindelse med kinesisk nyttår og påfølgende restriksjoner i form av blant annet hjemmekarantene.

De siste ukene har situasjonen i Yantai normalisert seg, men Kina har nå innført strenge restriksjoner på innreise til landet ettersom de fleste tilfellene av koronavirusinfeksjon nå skjer utenfor Kina, sier kommunikasjonssjef Lars Fredrik Martinussen i Nordlaks.

Havfarmen kommer til Norge i løpet av sommeren 2020. Tidspunkt for oppstart og driftssetting i Norge er uklart, men plasseringen er fastlagt og det blir utenfor Melbu.

Dette blir første del av prosjektet fra Nordlaks og meningen er å bygge en havfarm til, som trolig blir plassert utenfor Hamarøya.

Med dette vil Nordlaks ta oppdrett av laks inn i en helt ny fase, der man kommer lenger til havs og organiserer driften på en helt ny måte med et skip som ramme omkring nøtene.

Havfarmen blir stasjonær og har altså fått lokalitet sør-vest av Hadseløya. Den første sommeren skal Havfarmen gjennom et testprogram og innkjøring, før Nordlaks setter ut den første fisken i anlegget.

Det er allerede ansatt driftsleder og den faste besetningen på to skift á 5 personer som skal jobbe om bord i Havfarmen, og disse er godt i gang med opplæring og forberedelser til å få «oppdrettsskipet» klart så snart det ankommer Vesterålen.

Nordlaks søkte opprinnelig om 39 utviklingstillatelser, fordelt med 13 tillatelser til tre ulike Havfarmer. I den opprinnelige søknaden tilbake i 2015 ble disse tre omtalt som henholdsvis stasjonær Havfarm, flyttbar Havfarm og dynamisk Havfarm.

Nordlaks fikk etter klagebehandling i Nærings- og fiskeridepartementet i september 2017 til sammen 21 utviklingstillatelser. Vedtaket innebar også at Nordlaks ikke fikk tillatelser for å bygge den flyttbare Havfarmen.