Grønt lys i oppdrett

Prosjektet «Eidsfjord Giant» har fått grønt lys fra fiskeriministeren. Holmøy-konsernet dermed snart starte arbeidet for å realisere planen om lukket oppdrett i et 270 meter langt skip.

Slik ser man for seg at «Eidsfjord Giant» skal bli, med oppdrett av laks i et lukket flytende anlegg (foto: Holmøy Maritime AS).

Da Nordlaks fikk gjennomslag for sine planer om «havfarmen», fikk Holmøy avslag på sine planer om et tilsvarende skip med lukkede mærer for oppdrett.

Nå er klagen blitt snudd til grønt lys for prosjektet. – Eidsfjord har et spennende prosjekt, som kan være med på å løse mange  utfordringer i havbruksnæringen.

Vi mener konseptet Eidsfjord Giant innebærer betydelig innovasjon, og ber derfor Fiskeridirektoratet ta saken videre, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Dermed kan Holmøy-konsernet begynne arbeidet med å realisere prosjektet, som vil gi bedriften et langt skritt fremover i volum.

Ledelsen i Eidsfjord Sjøfarm AS (f.v.) Roger Simonsen, Rolf-Arne Reinholdtsen, Knut R. Holmøy og politiker Kjell-Børge Freiberg (foto: Holmøy Maritime AS).

Eidsfjord Gigant kan koste 1,5 milliarder kroner å realisere, og det blir et stort løft for Holmøy-konsernet.

Prosjektet kan skape opptil 50 arbeidsplasser lokalt, dersom anlegget blir plassert i Vesterålen.

Den opprinnelige søknaden tilbake i 2017 var på 17 konsesjoner i sammenheng med prosjektet. Dette var såkalte gratis «utviklingskonsesjoner».

Fiskeriministeren sender nå saken tilbake til Fiskeridirektoratet, der man skal ta en ny vurdering og tildele et antall konsesjoner som samsvarer med prosjektet.

Om dette blir 17 nye konsesjoner eller et lavere antall, vet man foreløpig ikke.

Torsdag slo direktør Knut R. Holmøy fast at «Eidsfjord Gigant» uansett vil bli realisert, da man har stor tro på dette prosjektet.

Lukkede anlegg vil holde lakselusa ute, eller den blir drept nå den kommer inn gjennom vanninntaket.

Fiskeridirektoratet hadde opprinnelig avslått søknaden fra Eidsfjord Sjøfarm, på grunn av at man mente kravet om betydelig innovasjon ikke var oppfylt.

Departementet har nå altså truffet en ny avgjørelse. Dette betyr at saken sendes tilbake til Fiskeridirektoratet.

Direktoratet skal nå vurdere om søknaden oppfyller de øvrige vilkårene for å få utviklingstillatelser, blant annet vilkåret om betydelig investering.

Beslutningen i klagesaken betyr altså ikke at Eidsfjord Sjøfarm får tildelt utviklingstillatelser i denne omgang.

– Departementets beslutning er et viktig steg fremover, og jeg ser frem til å følge prosjektet videre, sier sjømatminister Ingebrigtsen.