Grønt lys for ny Kiwi

Kanskje kan en ny Kiwi-butikk åpne på Sortland til høsten. -Jeg vil gi skryt til politikerne i denne saken, sier en glad Marius Steiro, som torsdag fikk grønt lys for å kunne la Kiwi åpne ny butikk ved Kystvakta.

Slik kan fronten på den nye Kiwi-butikken bli og kanskje kan dørene åpnes i løpet av høsten, i de gamle lokalene til Nord-norsk Engros ved Kystvaktbasen.

-Det er inngått en avtale mellom oss og Kiwi om at det skal komme en ny butikk på Sortland. Lokalene skal ombygges litt og klargjøres, men kanskje en slik butikk kan åpne allerede til høsten, sier Marius Steiro til Vesterålnytt. Han er svært glad for det positive vedtaket som Sortland formannskap gjorde i dag, der man godtar bruksendring av lagerbygget hans til butikklokale.

-Vi må berømme Sortland kommune for en god og konstruktiv dialog i denne saken, sier Rolf M. Lossius, som har vært konsulent for selskapet Alv B. Steiro & Sønn as, som formelt er eier av den gården som omtales her. Marius Steiro er eier og frontfigur for selskapet. -Dette var gode nyheter, mener han.

Da saken var oppe i formannskapet torsdag var det positive signaler fra alle partier, bortsett fra Rødt, som ikke ville gi dispensasjon nå. -Samtlige rundt bordet her har gått inn for Byplanen, der det ikke tillates en etablering som dette. Men når næringslivet sier hopp, så hopper politikerne i Sortland, kommenterte Christoffer Ellingsen (Rødt).

Ordfører Tove Mette Bjørkmo (AP) påpekte at det er litt uforståelig hvorfor punktet om dagligvarer står i Byplanen. Hun varslet at i den reviderte planen bør dette strykes. Hun påpekte også behovet for forbedringer i Vesterålsgata, med en økende trafikk som skaper litt problem i enkelte kryss.

Marius Steiro er glad for at det ble bred enighet om denne saken. Nå kan man begynne et mer langsiktig arbeid med å utvikle hele kvartalet, som har ligget brakk etter at engrosdriften ble lagt ned.

-Vi starter nå opp med en reguleringsplan for hele kvartalet. Det gamle murbygget som står i nord på tomta, mot Esso, skal rives. Jeg håper at dette kan være borte i løpet av et års tid. Vi har ellers 1.000 kvm lagerlokale som kan leies ut og 400 kvm lokale som skal ominnredes. Dette vil vi begynne med etter at Kiwi er kommet på plass, slik at det blir virksomhet i hele bygningsmassen vi har her, forteller Marius Steiro.

Med dette er det klart for nok en matbutikk på Sortland. Dermed vil Kiwi ha 2 butikker, Rema også 2, Bunnpris 1, mens Coop har Mega, 2 Prix-butikker og snart en Extra også. I tillegg selges det jo dagligvarer også hos Europris, 3 kiosker og 2 bensinstasjoner. Sortland befester seg i alle fall som handelsby med dette.