Betaler advokatene

Da «Baren Første» ikke fikk ny skjenkebevilling i høst hyret man advokater som hjelp for å få den tilbake. Eier Rabin Tawfeeq Mohammed-Ali mente det var begått en urett og feil i saksbehandlingen og advokat Øla Øraker tok saken. Nå har Sortland formannskap både gitt tilbake skjenkebevillingen og vedtatt å dekke 41.359 kroner av advokatregningen. Rabin hadde egentlig krevd å få dekket alle sine advokatutgifter, men kommunen mener 16.400 kr ikke direkte kan knyttes til saken om skjenkebevilling, ettersom det har vært flere advokater og flere forhold som er behandlet. Uansett har Rabin med dette vunnet frem med de fleste av argumentene han tidligere la frem. I tillegg til kostnadene med advokat, så har «Baren første» fremmet krav om dekning av utgifter i den måneden man måtte holde stengt. Her tapte man betydelige beløp, blant annet på øl som måtte helles ut etter holdbarhetsdato.