Godt salg av fisk

Eksporten av fisk fra Norge går svært godt. Tallet for oktober viser salg av fisk ut til verden med over 10 milliarder kroner, og mye av dette utgjøres av laks fra nordnorske oppdrettere.

Krabbe er ettertraktet mat i mange markeder, og særlig kongekrabbe fra Finnmark selges til gode priser (foto: Sjømatrådet).

Til tross for en meget utfordrende måned med oppblussing av koronapandemien i mange markeder, holder sjømateksporten seg på et høyt nivå.

I oktober ble det eksportert sjømat for 10,4 milliarder kroner. Det er en nedgang i verdi på 5 prosent, eller 573 millioner kroner, sammenlignet med oktober i fjor. Likevel er dette den tredje høyeste eksportverdien i en enkeltmåned noensinne.

Hittil i år er det eksportert sjømat for 87,2 milliarder kroner. Det er på samme nivå som rekordåret i fjor. Historisk sett har sjømateksporten kun vært høyere i to enkeltmåneder tidligere enn i oktober i år, og det var i oktober og november i fjor.

– Koronakrisen preger fortsatt både Norge og resten av verden. Likevel ser vi at sjømateksporten nesten tangerer verdien fra oktober i fjor, som var tidenes høyeste eksportmåned. For industriproduktene fiskemel, fiskeolje og fiskefôr er det verdivekst.

I tillegg øker eksportverdien av kongekrabbe, saltfisk og fryst torsk. En svak norsk krone bidrar til at verdien av sjømateksporten opprettholdes på samme nivå som i fjor, sier direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd, Tom-Jørgen Gangsø.

Det ble eksportert sjømat for 10,4 milliarder kroner i oktober. Det er en nedgang i verdi på 5 prosent, eller 573 millioner kroner, sammenlignet med oktober i fjor. Polen, Danmark og Frankrike var de største markedene for norsk sjømat i oktober.

Det ble eksportert 120 000 tonn laks til en verdi av 6,5 milliarder kroner i oktober. Volumet økte med 4 prosent. Omregnet i hel fisk var volumet 138 674 tonn. Dette er det høyeste eksportvolumet for en enkeltmåned.

Verdien av norsk laks falt med 124 millioner kroner, eller 2 prosent, sammenlignet med oktober i fjor. Polen, Danmark og Frankrike var de største markedene for norsk laks i oktober. I oktober var eksportprisen 48,57 kroner, noe som var seks prosent lavere enn i samme måned i fjor.

– Asia er den regionen som har fått et lavere laksevolum i år. I oktober er det spesielt Kina og Israel som har fått redusert tilførsel av laks fra Norge, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.