Gjenvalg som leder

Lederen for Sortland Høyre, Ann-Rita Mårstad, ble mandag enstemmig gjenvalgt for to nye år som leder av kommunepartiet.

Ann-Rita Mårstad skal fortsatt lede Sortland Høyre (foto: innsendt).

Sortland Høyre opplyser i en pressemelding at partilaget mandag, 05.10.20, avholdt årsmøte hvor blandt annet valg leder sto på sakskartet. Valgkomiteen, bestående av Arnhild Duås (leder), Arne Emil Iversen og Grete Ellingsen, innstilte nåværende leder Ann-Rita Mårstad som leder for to nye år.

Partilaget er svært glad for at nåværende leder Ann-Rita Mårstad har takket ja til gjenvalg for 2 nye år. Ann-Rita har i flere år gjort en god og stødig jobb som leder av partiet og ble enstemmig gjenvalgt av årsmøtet.

Styret i Sortland Høyre består forøvrig av nestleder Øyvind Grønli, gruppeleder: Marthe Hov Jacobsen, kasserer Frank Ludvigsen, kvinnepolitisk ansvarlig og sekretær Trude Melund, samt representant fra Vesterålen Unge Høyre, Sadik Pedersen.