Gen-torsk kan spre seg

Torsk i oppdrett er avlet frem med særegne gener. Ny forskning viser at om disse gyter i merdene, så kan befrukta egg og «larver» spre seg ut, overleve og vokse opp fritt i sjøen.

HI-forskerne Maud Alix og Birgitta Norberg undersøker oppdrettstorsk (foto: HI).

Et nytt pilotprosjekt har gransket hvordan egg fra oppdrettstorsk utvikler seg, og om «larver» i startfôring kan overleve.

Gener fra oppdrettstorsken kan da enkelt kunne spres uten at oppdrettstorsken faktisk rømmer fra merdene.

Et av de store spørsmålene knyttet til oppdrett av torsk, har nettopp vært om torsken kan gyte i merd.

Dessuten om eggene blir befrukta, klekker og blir til larver som kan overleve i det fri.

Ny forsking fra Havforskingsinstituttet (HI) viser at det kan de.

– Forsøka viser at egg fra førstegangsgytende torsk, som har fått vekstfôr hele livet, kan klekke og larvene kan overleve, seier havforsker og prosjektleder Birgitta Norberg.

Resultatene tilhører et pilotforsøk Havforskingsinstituttet har utført på bestilling fra Fiskeridirektoratet.

For å granske kjønnsmodning, gyting og overleving, brukte HI avla oppdrettstorsk av sjette generasjon.

Fisken har oppholdt seg i kar på forskingsstasjonen i Austevoll, der de har blitt utsatt for naturlige lysforhold.

Her fullførte oppdrettstorsken sin reproduktive syklus og gytte.

I  andre del av pilotstudien har havforsker Maud Alix fulgt torskeegg nøye, for å granske hvor mange som klekker og hvordan de utvikler seg den første uka.

Forsøket viste at i snitt ble 36 prosent av torskeegga befrukta.

Det var stor variasjon i overleving mellom de fem ulike egg-gruppene.

– Ei uke etter befruktning, kunne ei gruppe ha 33 prosent overlevelse mens ei anna hadde 95 prosent, forteller Alix.

Blant larvene som klekte, hadde i snitt 74 prosent ei eller anna grad av misdanning.

– Den vanligste forma for misdannelse er i aksen til larven. Altså ryggraden.

Normalt sett, er torskelarven lang og rett, men for mange er ikke aksen forma korrekt, forklarer Alix.