Fylket satser i Hadsel

Videregående skole i Hadsel er et satsingsområde for skoleeier Nordland fylkeskommune. 240 millioner er øremerket så langt til skolebygg her, og kanskje blir man også med på ny hall.

Ordfører i Hadsel, Siv dagny Aasvik, og fylkesråd for økonomi i Nordland, Knut Petter Torgersen, er enige om å satse på gode skolebygg (foto: NFK).

-Nye Hadsel videregående skole er et fyrtårn på flere områder. Vi bygger i tre og vi lager energiløsninger som er helt i front. Dette blir et miljøbygg som flytter grensene for hvordan vi bygger offentlige bygg, fastslår fylkesråd for økonomi, Knut Petter Torgersen (Ap).

Det nye bygget til Hadsel videregående skole står ferdig og blir overtatt denne uka. Knut Petter Torgersen forteller stolt om 2.900 kvadratmeter nybygg som nå skal tas i bruk.

-Når elever og lærere kan ta i bruk helt nye flotte arealer, bygget med tanke på minst mulig miljøavtrykk, er det etter et byggeprosjekt med stort klimafokus. Eksempelvis vil over 80 prosent av energien i ventilasjonsluften gjenvinnes.

I tillegg installeres det solcellepaneler som dekker 600 kvadratmeter takflate, med en produksjon på 50.000 kWh pr år. Solcelleanlegget leverer strøm til byggets elektrisitetsforsyning, forklarer Torgersen.

Når bygget snart er tatt i bruk, er Torgersen klar for å sette i gang rehabilitering av  3.360 kvadratmeter i de eldre lokalene.

-Totalt bruker vi 240 millioner kroner på å lage de aller beste læringsmiljø for ungdommene i Vesterålen, underbygger Torgersen.

I møtet med Hadsel kommune, er også flerbrukshall i samarbeid mellom Nordland fylkeskommune og Hadsel kommune på agendaen.

-En slik type samarbeid har vi hatt stor nytte av i andre kommuner der vi bygger ny trenings-fasiliteter for våre videregående skoler. Det blir spennende å se hva vi får til i Hadsel, avslutter Knut Petter Torgersen.