Fri bane i jula

Fra fredag ettermiddag blir det fri ferdsel gjennom Ryggedalstunnelen. Kolonnepausen varer også hele jula, og helt frem til mandag 3. januar 2022.

Arbeiderne i Ryggedalstunnelen tar pause i jule- og nyttårshelga (foto: Nordland fylke).

– Etter planen vil det bli fri ferdsel gjennom fv. 820 Ryggedalstunnelen fra fredag 17. desember klokka 15:00.

Da skal tunnelen være ryddet og klar, slik at trafikantene kan kjøre trygt igjennom uten ledebil, sier byggeleder Vegar Bjørnbakk i Nordland fylkeskommune.

Etter nyttår fortsetter arbeidene med å oppgradere tunnelen etter nye krav til sikkerhet.

– Vi er i gang igjen mandag 3. januar 2022. Vær forberedt på kolonnekjøring fra klokka 18:00.

Både før og etter juleferien arbeides det i grøfter inne i tunnelen. Det innebærer store maskiner, boring, sprengning og opprydding.

– Det er mye som må gjøres når trafikantene er på trygg avstand og vi har plassen vi trenger.

Vi må flytte maskinene fra vegbanen før hver kolonne, men det vil uansett være smalt flere steder. Dette kommer vi dessverre ikke utenom. De største kjøretøyene merker dette godt, konstaterer Bjørnbakk.

Etter juleferien fortsetter anleggsaktiviteten og de etablerte kolonnetidene. Det vil si fra Øksnes-siden hver hele time fra fra 05.00 og fra Bø-siden vel en halvtime senere.

Dette gjelder alle dager, også i helgene.

– Redusert trafikk er helt nødvendig, både av hensyn til sikkerheten og fremdriften. Vi forstår godt at faste passeringstider kan være krevende for mange, men nå kan vi i alle fall glede oss over litt pause igjen, avslutter byggeleder Vegar Bjørnbakk i Nordland fylkeskommune.

Ryggedalstunnelen skal få flere brannslukkere og nødtelefoner, nytt ventilasjonsanlegg og ny belysning.

Det skal også sprenges og graves til trekkerørstrasé, samt overvannsledning med sandfangkummer, inspeksjonskummer og hjelpesluker.

Et oppsamlingssystem skal samle opp og lede bort eventuelle lekkasjer. Noe vann- og frostsikring skal skiftes.

Utenfor kommer det tekniske bygg, brannvannskummer, bommer, varsellys, lengre rekkverk, og mer vegbelysning.

Tunnelen skal kunne styres og overvåkes av Vegtrafikksentralen. Det blir dessuten nødnett og DAB+.

Disse tiltakene er likevel ingen full ombygging av tunnelen, men en nødvendig oppgradering for å gjøre tunnelen tryggere, etter kravene som er beskrevet i tunnelsikkerhetsforskriften. Det blir likevel utvidet på enkelte punkter, der det er trangest.

Arbeidene startet høsten 2021. Det er ventet at de vil vare ut 2022. Hovedentreprenør er BMO Tunnelsikring AS.

Fv. 820 Ryggedalstunnelen, også omtalt som Bøtunnelen, er 1.625 meter og åpnet i 1980.