Forsterker Myre-kai

Øksnes Entreprenør AS er nå i gang med å utbedre kaia på Myre der den nye filetfabrikken etterhvert skal komme. Martin Rasmussen fra Blokken skal lede fabrikken som har franske deleiere.

Øksnes Entreprenør AS har bygget kaier over hele Nord-Norge, og nå er man på hjemmebane med prosjektet i indre havn på Myre. Bildet viser en av bilene som driver med «pæling», der man slår ned store stålrør i grunnen, som så fylles med betong (foto: Øksnes Entreprenør AS).

«Fryseriet» på Myre var en hjørnesteinsbedrift og en institusjon i flere tiår før det endte med nedleggelse. Så ble de gamle murbygningene revet og tomta klargjort for nybygg. Nå skjer det noe synlig og det er «pæling» for å lage fundament til en helt ny fabrikk. Den nye fabrikken blir en filetfabrikk, der planen er at man skal bruke hele fisken til ulike anvendelser. Et stort fransk firma står bak på eiersiden her.

Øksnes Entreprenør AS har oppdraget med å forsterke kaia. Firmaet har spesialutstyr som banker ned store stålrør i grunnen, før disse fylles med betong. Mange slike rør vil nå danne et solid grunnlag for senere byggearbeid. Det settes ned nye pæler både foran og under den eksisterende kaia etter Myregruppen. En kranbil løfter en spesiell hammer og dermed kan man effektivt slå ned de store rørene når grunnen består av løsmasser.

Leder for det nye selskapet på Myre, som skal drive den nye fabrikken, er Martin Rasmussen (31) fra Blokken i Sortland. Har er ellers en av eierne i Blokken Skipsverft AS, men har selv jobbet som fabrikksjef hos Norway Seafood på Melbu. Nå jobber han for selskapet Primex Myre AS, som har til formål å kjøpe, produsere og selge fisk og fiskeprodukter. Bak dette igjen står franske Primex International Sa med adresse i Paris. Primex ble startet i 1983 og driver med engrossalg og distribusjon av varer innenfor hurtigfrosne grønnsaker, juice, kjøtt og fisk. Her er også den franske matgiganten Picard et sentralt element.

Når fundamentene er på plass ved kaia på Myre så skal selve fabrikken reises. Her vil det komme en hypermoderne fabrikk som skal behandle fisk med både roboter og manuell innsats. Hvor mange arbeidsplasser det vil bli, har man ennå ikke oversikt over. Martin Rasmussen er nå i gang med å legge planene ferdig, sammen med de franske eierne og lokale aktører. Fra Myre er André Reinholdtsen med og han har vært primus motor for prosjektet.

Også Ted Robin Endresen er med i det nye prosjektet. Han leder Myre Fiskemottak og selskapet Øksnes Kystfiske. Gjennom dette har han og kompanjong Tom Grande kontroll over store mengde hvitfisk som landes lokalt. Mange har savnet en fabrikk på Myre som kan videreforedle fisken, slik at man slipper å se at alt råstoff går direkte på trailer sørover til Øst-Europa for bearbeiding. Det er dette man håper Primex Myre AS kan bidra til.

-Vi har mange innovative og fremtidsrettede løsninger som vi ønsker å få til. Dette kan bli noe helt nytt i en konservativ næring. Målet er å ha masse automasjon, ny teknologi og kunnskapsbaserte arbeidsplasser. Der det kan være roboter, vil vi ha roboter. Dette er et svært spennende prosjekt, sa Martin Rasmussen for litt siden da han ble intervjuet av nettavisen VOL.

Finansiering og detaljer omkring den nye fabrikken er altså ikke helt på plass, men uansett jobber Øksnes Entreprenør AS videre med fundamenteringen. Når betongkaia er klar kan man etterhvert også starte med bygging av selve fabrikken.