For snille i byggesaker

Sortland har vært for snille i behandling av byggesaker. Nå varsles det innskjerping, strengere vurdering og flere avslag. Dette skal bidra til å få ned tiden for saksbehandlingen.

Flere avslag og strengere behandling av byggesaker (foto: illustrasjon).

Politikerne i Sortland får neste uke en sak på bordet om saksbehandlingen i byggesaker.

Den vil nok vekke debatt, skulle man tro.

Med for få ansatte innen denne avdelingen på rådhuset, har ventetiden i byggesaker vært på flere måneder.

En del utbyggere har dessuten ment at regeltolkingen har vært for rigid.

Politikerne får nå høre fra kommunedirektøren at saksbehandlerne på byggesak tvert imot har vært for lite strenge.

Kommunen har siden årsskiftet leid inn hjelp fra byrået Afry As, for å ta unna køen av saker.

To personer fra dette dette byrået jobber nå aktivt med en rekke byggesaker i Sortland.

Enhetsleder for plan og forvaltning i Sortland, Silje Rognlien Brekke, sier hun har fått en tydelig tilbakemelding fra byrået.

– De er overrasket over hvor lite strenge Sortland kommune er, skriver Brekke i sine kommentarer til politikerne.

Hun varsler derfor endringer i saksbehandlingen.

– Vi har allerede begynt å stramme inn og stille tydelige krav, skriver Brekke.

Det er søkernes ansvar å legge frem alle nødvendige dokumenter til saksbehandlingen.

Saker som er langt fra komplette, og som heller ikke blir komplettert etter at saksbehandler har etterspurt nødvendig dokumentasjon, bør heretter avvises.

Det vil da måtte søkes på nytt.

Dette vil være oppdragende på søkerne og det vil være rettferdig for de som har sendt inn gode og komplette søknader.

Slik er behandlingen av byggesaker (foto: DIBK).

I mange tilfeller har saksbehandlerne dessuten gjort store deler av søknadsjobben for søkerne.

Det blir det nå slutt på.

– Vi opplever også å måtte bruke mye tid på å diskutere med en del søkere, skriver enhetsleder Brekke.

Her bør man begynne å bruke systematikken i forvaltningsloven.

Etter å ha gjennomført tilstrekkelig veiledning, mottatt søknad og vurdert saken, må kommunen fatte vedtak.

Om vedtaket så ikke er i tråd med søkers ønske, vil man ha klagerett og saken får en ryddig og riktig behandling videre.

Det pekes imidlertid også på en rekke andre tidstyver for saksbehandlerne.

Mylderet av gamle og nye planer, som overlapper og er i strid med hverandre, er en stor utfordring.

Da blir det også krav om flere dispensasjoner som må behandles.

Reglene som må følges og forventningene som stilles fra nasjonalt hold, blir bare strengere og strengere.

Det brukes også tid på å følge opp ulovligheter, eller finne måter å lovliggjøre forhold hvor tiltakshavere har satt i gang uten å ha de rette tillatelser.

Avdelingen for byggesaker i Sortland skal ha 5 ansatte, i forhold til det som er avsatt i budsjettet.

Nå er det to ganske ferske ansatte, pluss en med to års bakgrunn, der en del tid går med til opplæring og veiledning.

Det er søkt i to runder etter flere ansatte, men så langt er det ikke funnet søkere med riktig bakgrunn.

Med videre hjelp fra Afry håper man likevel å kunne få ned behandlingstiden i byggesaker.

Har du kommentarer eller info om denne saken, kan du nå Vesterålnytt via epost red@vny.no.