Flere uten arbeid

August var ingen god måned for arbeidsmarkedet i Vesterålen, og det var spesielt i Hadsel at det ble flere uten jobb denne måneden. Til sammen står 370 personer ledige nå i regionen.

NAV-kontoret på Sortland registrerer de ledige og forsøker å bistå de som trenger hjelp for å finne seg en fast jobb (arkivfoto).

NAV Nordland melder at ledigheten i fylket nå bare er på 2%. Det er imidlertid store variasjoner. Mens Øksnes bare har 1,7% av arbeidsstokken uten fast arbeid, så er det 3,5 % ledige i Hadsel. Det var også i Hadsel at det kom et stort utslag nå, med økning på 54 ledige i august.

Tallene for Vesterålen viser at det var 57 ledige i Andøy (- 2). Bø hadde 30 ledige (+ 8), mens Øksnes hadde 39 (- 15). Sortland har 109 som står uten jobb (- 2), mens det i Hadsel er 135 (+ 54). Til sammen betyr det 370 uten jobb i Vesterålen, som er 43 flere enn samme måned i fjor.

I august 2018 er det 2.459 helt ledige i Nordland, dette er 185 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,0 prosent, som igjen betyr en nedgang på 7 prosent fra nivået i august i fjor.

I Norge sett under ett er ledigheten 9 prosent lavere enn i samme periode i fjor og antall helt ledige gått ned med 6.832 personer fra august i fjor. Totalt for landet er det nå registrert 67.086 helt ledige, noe som tilsvarer 2,4 prosent av arbeidsstyrken.

-Det har lenge vært krevende for arbeidsgivere i Nordland å få ansatt folk med riktig kompetanse. Den lave ledigheten bidrar til at også de med nedsatt arbeidsevne og hull i cv-en nå kommer i jobb, evt. med støtte fra NAV, sier fylkesdirektør i NAV Nordland, Cathrine Stavnes.

I Nordland finner vi nå flest helt ledige med bakgrunn fra industriarbeid (401), butikk/salgsarbeid (250) samt Helse, pleie, omsorg (246). Størst ledighetsnedgang fra august i fjor finner vi innenfor ingeniør- og ikt-fag, der det nå er 39 færre helt ledige. Dette tilsvarer en ledighetsnedgang på 31 prosent.

Totalt er det 450 personer som er registrert som arbeidssøkere på tiltak i Nordland i august. Dette er 34 færre enn på samme tid i fjor. Dermed er 0,4 prosent av arbeidsstyrken i Nordland på et arbeidsmarkedstiltak.

Ved utgangen av august er det totalt 222 helt og delvis ledige permitterte i Nordland. Dette er 76 flere enn samme måned i fjor. De permitterte har i hovedsak bakgrunn fra fiskeindustri og annen industri.