Flere på jobb igjen

Også i Nordland og Vesterålen ser man nå at koronakrisen letter litt og flere går tilbake i jobb. Likevel er det 1.400 vesterålinger som var helt eller delvis uten jobb ved utgangen av mai måned.

Antall helt ledige  (blå linje) i Nordland synker markant, men antall delvis ledige (rød linje) forsatt stiger noe samtidig (illustrasjon: NAV).

– Vi ser en gledelig nedgang i ledigheten, en effekt av at samfunnet nå er på vei tilbake, sier Cathrine Stavnes, direktør ved NAV Nordland. – Mange er fortsatt delvis ledige og vi er spent på hvor lang tid det tar før disse kommer seg tilbake i full jobb, sier Stavnes.

Ved utgangen av mai 2020 var det 6.044 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 4,9 prosent. I april var arbeidsledigheten 7,7 prosent, så det er en klar bedring.

Ser man på kommunene i Vesterålen er det nå 1.407 som er helt eller delvis uten jobb i regionen. 723 står helt utenfor arbeidsmarkedet, og av disse finner man 248 i Sortland og 210 i Hadsel.

Samtidig er det blitt 431 flere delvis ledige, sammenliknet med mai i fjor. For tiden mener 684 vesterålinger at de kunne hatt en større stillingsprosent, enn status er nå. Nesten halvparten av disse delvis ledige finner man i Sortland.

Vesterålen har ved utgangen av mai 723 helt ledige (+371 i forhold til 2019) og 684 delvis ledige (+431), som betyr at vel 1.400 for tiden er utenfor arbeidsmarkedet i regionen, helt eller delvis.

Sortland har 553 som gjerne vil ha ny jobb, eller mer jobb, mens det er 329 i Hadsel som er i samme båt. Øksnes har 219, Andøy 202 og Bø 104 i samme situasjon. Dette fremgår av ferske tall fra NAV.

Ser man på Nordland fylke under ett så er det nesten 12.000 personer som er helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Situasjonen har bedret seg siden april, men fortsatt er det altså mange ledige hender i fylket.

I tillegg til de helt ledige var 5.914 registrert som delvis ledige i Nordland i mai. Det er en økning på 699 delvis ledige fra utgangen av april, mens antall helt ledige har hatt en nedgang på 3.525 fra forrige måned.

Ser man tilbake til tiden før iverksettelsen av korona-tiltak, er det nå 3.620 flere helt ledige enn ved utgangen av februar, og 4.620 flere delvis ledige.

I mai 2019 var ledigheten i Nordland på 1,8 prosent (helt ledige i prosent av arbeidsstyrken). Økningen fra i fjor utgjør 165 prosent.

Over halvparten (54 prosent) av nye arbeidssøkere i mai oppgir permittering som årsak til at de melder seg hos NAV.

Landets ledighet er på 6,4 prosent av arbeidsstyrken, et totalt antall på 181 469 personer som er helt ledige. For landet utgjør økningen 203 prosent fra samme måned i fjor. Oslo har den høyeste ledigheten i landet med 8,6 prosent, mens Nordland med 4,9 prosent er fylket med lavest ledighet.