Flere enn prestene kan reservere seg

Sokneprestene i Andøy og Bø er åpne for å vie homofile par i Vesterålen, mens alle de andre prestene i regionen vil reservere seg. Hvor mange andre av kirkens ansatte, som kirketjenere og organister, som også vil avstå fra å delta i slike gudstjenester, er ennå ikke klart.

Sortland kirke prosten

Prosten i Vesterålen, Jan Otto Fredwall, får en utfordring med å ha nok ansatte til å utføre vielse av likekjønnede. Blant annet begge prestene i Sortland kirke vil reservere seg mot dette.

-Som prost vil jeg ønske velkommen den nye praksis og således kunne utføre vigsler av likekjønnede, så snart det kommer på plass en liturgi for dette. Ellers i Vesterålen vil soknepresten i Andenes, Oddvar Tveito, og vikarprest i Bø og Malnes, Terje Schrøder Nilssen, også være åpne for dette, forteller prost Jan Otto Fredwall i Vesterålen prosti. Han har nå gått igjennom listen etter at kirkemøtet åpnet for å vie likekjønnede (homofile og lesbiske).

-I tillegg til Ingvaldsen, Punsvik og Leiros kjenner jeg til at Tsegayesus Hunde og Evy Brun i Øksnes vil reservere seg. Når det gjelder håndtering av dette fremover, vil det være viktig for meg som prost å instruere alle prester i prostiet, slik at alle som oppsøker oss i forhold til det å skulle ønske vigsel, blir tatt imot på en så god måte som mulig. Når det lokale kirkekontoret mottar henvendelse om likekjønnet vigsel, tar man straks kontakt med prostens kontor, slik at jeg herfra kan sørge for at prest blir stilt til rådighet.

Jeg tror dette er både ryddig og greit for alle parter. Slik det ser ut fra kirkemøtets vedtak åpnes det også opp for at også andre kirkelige tilsatte som medvirker ved vigsel kan reservere seg. Det vil det i så fall være kirkevergene, som er daglige ledere for fellesrådenes ansatte, som håndterer og lager prosedyrer for dette. Jeg vet foreløpig ikke noe om hvem og hvor mange dette gjelder her i Vesterålen, sier prost Fredwall.

-I forbindelse med at kirkemøtet gjorde sitt vedtak, ble det også sagt at man vil komme ut med nærmere veiledning til menighetene. Vi avventer derfor dette til nye liturgier er på plass. Kirken vil i fremtiden være en kirke som skal ha rom og plass for at man kan ha ulike syn i homofilisaken. Dette betyr at man må gjøre alt for å behandle hverandre med respekt og tillit. Jeg har tiltro til at det vil være forståelse fra alle parter, slik at man vil behandle hverandre på en god måte. Vi må fortsatt være en raus folkekirke, hvor så mange som mulig kan kjenne seg hjemme og inkludert, sier prost Jan Otto Fredwall til Vesterålnytt.