Fisk gir jobb

Arbeidsmarkedet i Vesterålen bedret seg i februar. De tre fiskerikommunene Øksnes, Bø og Andøy bidro til fin nedgang i ledigheten. Sortland og Hadsel hadde stabile tall.

Fiskeriene i Vesterålen gir jobb til mange, som her på Myre. Øksnes fikk en bedring i ledigheten på 31 personer i februar.

Fortsatt er det 462 helt arbeidsledige i Vesterålen, men det er 82 færre enn på samme tid i fjor. Det er særlig i fiskerikommunene at man ser en bedring og her er det Bø som skiller seg ut. 44% nedgang i ledigheten er svært bra. Andøy og Øksnes har bedring med 34%. Bø har fantisk Vesterålens laveste ledighet i prosent, der 2,3% av arbeidsstyrken er helt uten jobb. Til sammenlikning er det 3,6% av Sortlands arbeidsstyrke som er ledig.

Hadsel hadde 122 ledige ved månedsskiftet og Sortland hadde 192 uten jobb. På den andre siden hadde Bø kun 27 ledige, mens Øksnes hadde 60 og 61 uten jobb.

Hele Nordland kan glede seg over bedring i ledigheten. I februar 2017 er det 3.074 helt uten jobb i fylket, dette er 422 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Det tilsvarer en arbeidsledighet på 2,5 prosent, en reduksjon på 12 prosent. I Norge sett under ett er ledigheten lavere enn i samme periode i fjor.

Totalt er det 875 personer som er registrert som arbeidssøkere på tiltak i Nordland i februar. Dette er 163 flere enn på samme tid i fjor. Dermed er 0,7 prosent av arbeidsstyrken i Nordland på et arbeidsmarkedstiltak. Det er 163 flere personer som deltar på arbeidsmarkedstiltak i Nordland sammenlignet med samme tid i fjor.

I Nordland finner vi nå flest ledige med bakgrunn fra industriarbeid (534), bygg og anlegg (438) og reiseliv og transport (353). Størst ledighetsnedgang fra februar i fjor finner vi innenfor industriarbeid, der det nå er 69 færre helt ledige. Dette tilsvarer en ledighetsnedgang på 11 prosent for denne gruppen.