Fikk 2 år for bedrageri

En mann fra Sortland er dømt til 2 års fengsel av Vesterålen tingrett, med bakgrunn i en serie bedrageri der han tok opp lån på 1,1 million i ekskonas navn uten at hun visste det.

ID-tyveri og økonomisk svindel ble til 2 års fengsel i fersk dom fra Vesterålen tingrett (illustrasjonsbilde).

Det var høsten 2018 at mannen, som er næringsdrivende, fikk en skattesmell på 600.000 kroner. Han hadde akutt behov for penger og satte i verk et bedrageri med hjelp fra flere personer i «det pakistanske miljøet» i Oslo.

Dette fremgår av den skriftlige dommen fra Vesterålen tingrett, der sorenskriver og to meddommere enstemmig fant tiltalte skyldig i samsvar med tiltalen fra politiet. Domfelte er i slutten av 30-årene.

Mannen kontaktet en som på Instagram og Facebook fremstår som «utelivskonge», og gjorde en avtale med ham om å ta opp lån i konas navn på 3,5 millioner kroner. Medhjelperne skulle få 500.000 kroner av summen.

Domfelte reiste selv til Oslo i august 2018 og overleverte konas bankID-brikke og hennes personlige kode, som han hadde fått tilgang til. Kona selv merket ikke dette, da hun hadde bank-ID på sin mobil.

Både et vitne i retten og domfelte selv bekreftet det som skjedde. En avslørende epost til medhjelperen i Oslo er også ganske tydelig: «Bror, dere skulle ordne med 3.5 mill på kort tid å dere skulle få 500 k, men jeg har utallige ganger bedt om status om hvor mye det er tatt ut osv men får ikke svar, hvorfor?»

De største låneopptakene som ble gjort er ca 200.000 kroner fra DnB, Sparebank 1 og Santander, pluss seks andre kredittselskap. Til sammen ble det tatt opp lån og kredittkort i konas navn for 1.158.162 kroner.

Dette kunne altså skje ved at brikken for bank-ID og personlig kode var overlevert medhjelperne i Oslo. En egen mobiltelefon ble brukt i svindelen og dessuten en epost-konto som kona ikke visste noe om.

Domfelte på Sortland laget også en fiktiv lønnsoppgave fra sin egen bedrift, der kona stod oppført med vel 400.000 kroner i lønn, som hun ikke hadde. En forfalsket skattemelding fra 2017 ble også brukt i svindelen.

I tillegg til de 9 bankene som godkjente lånesøknadene, ble det også søkt om lån i flere andre banker der man endte opp med avslag. Potensielt kunne man fått ut en million kroner ekstra om disse søknadene var blitt godkjent.

Tiltalte hevdet i retten at kona visste om det som skjedde og at hun frivillig hadde gitt fra seg kodebrikke og personlig kode. Han hevdet også at anklagene fra henne kommer som følge av en opprivende skilsmisse.

Tiltalte eide et bolighus som var belånt med 3,5 millioner og hadde en anmerkning som tilsa at han ikke kunne søke lån selv. Planen var derfor at kona skulle kjøpe huset av ham for 3,5 millioner.

To biler ble også involvert i de økonomiske transaksjonene som fant sted etterpå, der ett av billånene ble nedbetalt med pengene fra bedrageriene. Retten festet ikke lit til mannens forklaring på noen av punktene.

Bakmennene som hjelp til med bedrageriene har fått utbetalt 552.000 kroner, og disse har dermed stukket av med halve beløpet som ble tatt ut i denne svindelrekken.

Tingretten skriver at bankenes mulighet for å få dekket inn tapene vurderes som svært begrenset. Bakmennene som har beriket seg ved lånene, oppholder seg på ukjent adresse eller i utlandet. Tiltalte vurderes som ikke søkegod.

Politiinspektør Steffen Ravnåsen bad retten om å dømme tiltalte til 1 år og 2 måneders fengsel. Tingretten mente imidlertid dette var for lav straff og økte til 2 års fengsel, med bakgrunn i andre dommer fra Høyesterett.

Mannen må også dekke 42.500 kroner av ekskonas rettsutgifter, da hun har vært nødt til å ta rettslige skritt mot bankene som krever henne for de lånene som er tatt opp.

Kvinnen er flyttet fra Sortland, men det er fortsatt uavklarte forhold omkring kravene som er kommet fra de 9 bankene som har betalt ut penger i hennes navn.

Vesterålnytt gjør oppmerksom på at dommen ikke er rettskraftig ennå. Domfelte kan fortsatt levere anke, dersom han ikke godtar dommen. Da blir det ny runde om skyldspørsmålet med behandling i Hålogaland lagmannsrett.