Fem nye ladere

Utbygging av hurtigladere for elbil fortsetter. Enova gir 14,8 millioner kroner i støtte til Helgeland Kraft og BKK for etablering av i alt 12 nye ladesteder nord for Trondheim.

Nordre Nordland får fem nye ladere, slik bildet viser, men plasseringen er ikke helt fastlagt ennå (foto: Enova).

BKK vinner en del av oppdraget fra Enova om å bygge ut for nye ladere i Nordland. Kun en av disse kommer i Vesterålen, men det blir også en ny ved Lofast-krysset i Gullesfjord.

Bergen kommunal Kraftverk (BKK) får altså et solid tilskudd fra Staten for å bygge ut elbilladere.

Nordre del av Nordland får 5 ladesteder – ved Skogvatnet (Bjørnfjell) i Steigen, ved Gullesfjord og Lofastkrysset, på strekningen mellom Risøyhamn og Andenes og på strekningen fra Gimsøystraumen bru til Reine.

Helgeland Kraft vinner konkurransen om å bygge ut hurtigladere i Namdalen og langs Kystriksvegen. Pakken omfatter seks ladesteder langs Fylkesvei 17 fra Foldereid til Saltstraumen. I tillegg skal det etableres ett ladested ved Umbukta på E12.

Totalt for begge pakkene blir det etablert 48 hurtig- og lynladepunkter.

– Transportsektoren står for en tredel av norske klimagassutslipp, og personbilene alene utgjør en tredel av dette igjen. Enova skal være en avgjørende drivkraft i omstillingen til lavutslippssamfunnet.

Med denne støtten håper vi at satsingen rundt utslippsfri transport skyter enda mer fart, sier markedssjef for transport Gunnel Fottland i Enova.

Enova har mulighet til å gi støtte på opptil 100 % av investeringskostnadene og Fottland forteller om bred interesse for å delta i konkurransen.

Nettet av hurtigladere i Namdalen og Nordland vil etter alt å dømme stå klare senest høsten 2022. Det betyr at elbilister kan planlegge reiseruter både langs Kystriksvegen og i Lofoten.

– Regjeringen har lagt frem en klimaplan som viser hvordan vi skal nå klimamålene. For å nå disse målene er det blant annet viktig med god infrastruktur for lading av elbiler.

Gjennom Enova legger vi til rette for at det skal være enkelt å kjøre elbil i hele Norge. Denne tildelingen gjør det enklere å bruke elbil blant annet i Namdalen, langs Kystriksveien i Nordland og i Lofoten og Vesterålen – til glede både for de som bor og ferierer der, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V)