Farlig narko i omløp

Svært farlig narkotisk stoff beslaglagt i Vesterålen, opplyser politiet fredag. Dette dreier seg om tabletter som politiet nylig beslagla og har fått analysert. Stoffet er livstruende ved bruk.

Tabletter som inneholder meget farlig stoff (foto: Politiet).

Det er politikontakt Vibeke Johansen Ingebrigtsen som forteller dette. Hun jobber ved seksjon for etterforskning, forebygging og etterretning i Vesterålen.

Kripos har analysert tabletter som ble tatt i beslag i en kommune i Vesterålen nylig.

Disse analysene har avdekket at tablettene inneholdt virkestoffet Metonitazen.

Metonitazen er et syntetisk morfinlignende stoff (opiod), som er svært sterkt.

Ved bruk er det stor fare for livstruende forgiftning, pustestans, overdose og død, og bruken av stoffet knyttes til flere dødsfall på landsbasis.

Ingen former for Metonitazen er lovlig i bruk i Norge og rusmiddelet inntas i ulike former som piller, væske, røyk, injeksjon og sniffing.

Politiet frykter at rusmiddelet er i omløp i Vesterålen eller regionen for øvrig og går derfor ut med en advarsel.

Politiet i Vesterålen tenker at det er sannsynlig at de som inntar dette stoffet ikke vet hva de inntar.

Det skal utrolig lite til for å få en sterk effekt.

Nitazener er syntetiske opioider og alvorlige effekter kan oppstå allerede ved lave doser.

Ved kjøp av tabletter på det illegale markedet er det nesten ikke mulig å vite hva slags type stoff man tar.

Man må også være oppmerksom på at det de tar kan inneholde noe annet enn det de tror de har kjøpt.

Senioringeniør Elisabeth Drange i KRIPOS sier de er kjent med at det er flere tilfeller med overdosedødsfall, der tabletter av samme type utseende og virkestoffet metonitazen, er beslaglagt i siste kvartal i 2023.

Metonitazen tilhører en gruppe syntetiske opioider som er mange ganger mer potente enn f.eks morfin og fentanyl.

Virkestoffene er funnet blant annet i tablett, kapsel, pulverform og dråpeflasker i et svært begrenset antall beslag (4 beslag i 2022 og 14 beslag i 2023).

Flere av beslagene er knyttet til saker med overdoser, men også postforsendelser.

PS: Har du kommentarer, tips eller innspill til Vesterålnytt her, så send gjerne epost til oss; red@vny.no.