Får seil og solceller

Hurtigruten jobber med nye skip som i fremtiden vil få både seil, solceller og batterier som kan lades i havnene. Det skal bli løsningen for å kutte utslippene nærmest fullstendig.

Slik kan fremtidens hurtigruteskip se ut (foto: VARD design).

Hurtigruten håper man i 2030 kan ha skip uten utslipp, spekket med toppmoderne teknologi og enorme batteripakker.

Kombinert med moderne seil og integrerte solcellepanel, skal man kunne seile utslippsfritt mellom Bergen og Kirkenes.

– Vi har tatt på oss en ambisiøs jobb, men som bransje er vi forpliktet til å ta tunge klimagrep.

Vi mener samtidig norskekysten legger godt til rette for å utvikle og seile utslippsfrie passasjerskip.

Om få år vil si se en ny generasjon skip seile langs kysten, sier Gerry Larsson-Fedde i Hurtigruten Norge.

Målet er å ha det første skipet klart til å seile innen 2030.

– Dette er tidlige konseptskisser for skip som vil bli de mest innovative og bærekraftige i verden.

Den nye formen som gir mindre luftmotstand kan virke uvant.

Men vi har kombinert toppmoderne løsninger med tradisjonsrike elementer i designen og betydelig godskapasitet, sier Larsson-Fedde.

Nyskapende seil og integrerte solceller, skal drive nye hurtigruter (foto: Vard design).

De fremtidige Hurtigruteskipene vil være elektriske, utstyrt med batterier som lades når de ligger til kai.

Planene inkluderer innovative løsninger som toppmoderne batteripakker på 60 megawatt, moderne seil, solcellepaneler integrert i seilene, kunstig intelligens for å bistå med manøvrering og kontraroterende propeller.

Skipet skal også utstyres med uttrekkbare thrustere, luftsmøring under skipskjølen, avansert skrogbelegg og proaktiv skrogrengjøring for å redusere motstand i vannet.

På sidene av skipet vil man kunne se ladenivået på batteriene, mens broen der kapteinen og mannskapet opererer skipet fra vil få en ny utforming, som en større versjon av en flycockpit.

Hver side av de tre uttrekkbare seilene vil ha en vindflate på 750 m², og være dekket av i alt 1.500 m² solcellepaneler.

Med seilene nede vil høyden på skipet være nær 30 meter, noe som betyr at skipene kan passere under alle bruer langs kystruten.

VARD design har fått ansvaret for å utarbeide et konsept for hvordan neste generasjon Hurtigruteskip kan se ut.

Den strømlinjeformede formen gir ikke bare mindre luftmotstand og dermed redusert energiforbruk, men også økt passasjerkomfort.

Planene inkluderer bruk av kunstig intelligens (AI) for å bistå kapteinen med mer effektiv manøvrering.

I samarbeid med forskningsinstituttet SINTEF og 12 andre norske partnere er Hurtigruten Norge i gang med å utvikle nullutslippsskip spesialtilpasset norskekysten, gjennom prosjektet «Sea Zero».