Et stikk for fellesskapet

Sykehusene i Nord-Norge har nå 27 korona-pasienter og ber om hjelp. – Ta et stikk for fellesskapet, er oppfordringen til de som ennå ikke har tatt vaksine mot covid-19.

Et lite stikk både for egen helse, men også for fellesskapet (arkivfoto: Hadsel kommune).

De siste to–tre ukene har antall innlagte pasienter med covid-19 ved sykehusene i Nord-Norge blitt tidoblet fra 2 til 27 pasienter.

Kommunene i Vesterålen har fine tall å vise til på vaksinering, og flere nærmer seg 90% av befolkningen.

Flere sykehus i Helse Nord øker imidlertid nå sin beredskap, samtidig som samfunnet senker skuldrene for covid-19.

Det er mange flere innlagte med korona nå enn man har hatt på noe tidspunkt i pandemien og det legger beslag på viktige intensivressurser.

Dette skriver en gruppe av helsearbeidere i en pressemelding.

Helsetjenesten har vært i høy beredskap flere ganger tidligere i pandemien. Våren 2020 medførte den økte beredskapen at mye planlagt behandling ble utsatt.

Sykehusene jobber fortsatt med å hente inn igjen de utsatte pasientbehandlingene som da oppstod. Dersom antallet pasienter med covid-19 fortsetter å øke vil sykehusene igjen måtte utsette planlagte undersøkelser, innleggelser og operasjoner.

Nord-Norge har for tiden den tvilsomme æren av å være det rødeste området på smittekartet. Samtidig har flere kommuner i nord lavere vaksinasjonsdekning enn ønsket. Spesielt blant yngre voksne under 40 år er det mange som ennå ikke har tatt vaksinen.

Nå har befolkningen begynt å treffe hverandre igjen, på arbeidsplasser og i fritiden. Da øker smitten, spesielt blant personer som ikke er vaksinert.

Vaksinasjon er frivillig, men ikke bare en privatsak. Eldre og sårbare personer har mindre effekt av vaksinen enn unge friske og er avhengig av at de ikke møter smitte i befolkningen. Det er derfor viktig at flest mulig takker ja til vaksinen – også du som er under 40 år.

Det er forskjellige årsaker til at noen ikke vaksinerer seg. Her er noen argumenter mot vaksinasjon vi har møtt, samt vårt tilsvar til disse.

Vaksinen er ny og bivirkninger er ikke kjent.
Det er satt nesten åtte millioner covid-19-vaksinedoser i Norge. Bivirkninger overvåkes nøye og nettopp derfor er noen vaksiner tatt ut av vaksinasjonsprogrammet. Covid-19-vaksiner som brukes i Norge er trygge.

Å få forskjellige vaksiner ved første og andre dose er utrygt
Under utvikling og utprøving er vaksinene gitt som flere doser av samme vaksine. Det er etter hvert solide erfaringer også med kombinasjoner av de vaksiner som benyttes i Norge. Dersom det er noen forskjell på å få ulike vaksiner fremfor to doser av samme vaksine, så er det at forskjellige vaksiner antakelig virker bedre.

Covid-19 er ikke så farlig.
Det gjelder for de fleste, men likevel er dødeligheten og risiko for alvorlig sykdom mange ganger høyere enn for influensa. Og med mye høyere smittsomhet enn influensa er risiko for alvorlig sykdom av covid-19 helt reell.

Selv om du kanskje vil tåle sykdom med covid-19 godt er det ikke sikkert dette gjelder personen som sitter ved siden av deg på kafeen, din nabo, din bestemor eller ditt barns venn med underliggende sykdom.

For å få hele Nord-Norge inn i trygt farvann igjen, og for å sikre at vi skal slippe høyere beredskapsnivåer hvor vi må utsette annen viktig behandling, trenger vi å få befolkningen i nord med på en siste innspurt i vaksineringen. Alle kommuner har et lett tilgjengelig gratis vaksinasjonstilbud.

Helsetjenesten trenger din hjelp – vi håper du vil ta et stikk for deg selv og for fellesskapet!

  • Harald G. Sunde, fagsjef, Finnmarkssykehuset
  • Haakon Lindekleiv, fagsjef, Universitetssykehuset Nord-Norge
  • Torni Myrbakk, smittevernoverlege, Universitetssykehuset Nord-Norge
  • Tonje Elisabeth Hansen, fagsjef, Nordlandssykehuset
  • Gunille Justad Sundnes, smittevernoverlege, Nordlandssykehuset
  • Hanne Mathilde Frøyshov, fagsjef, Helgelandssykehuset
  • Hege Harboe-Sjåvik, smittevernoverlege, Helgelandssykehuet
  • Anne Mette Asfeldt, regional smittevernoverlege, kompetansesenter i smittevern Helse Nord