Ordfører stenger døra

Ny runde debatt om Vesterålskraft vil skje bak lukkede dører i Sortland kommunestyre. Ordfører har innkalt til møte i morgen mandag, men har ikke delt mer informasjon omkring saken.

Ordfører Karl-Erling Nordlund vil stenge døra til kommunestyret (illustrasjonsfoto).

Mandag 25. oktober kl 12.00 møtes lokalpolitikerne i Sortland med kun en enkelt sak på dagsorden; fremtiden for Vesterålskraft AS.

Vesterålnytt har forsøkt å få vite hva møtet konkret skal dreie seg om, men så langt er det kun kjent at tema er «strategisk valg for Vesterålskraft».

Heller ikke politikerne har fått mer informasjon enn dette, så langt.

Kommunestyret vil åpne med debatt om dørene virkelig skal lukkes, og her er altså ordfører klar på at det må skje.

Gruppeleder for Rødt, Christoffer Ellingsen, sier i en kommentar at han er generelt for åpenhet i denne saken, slik det har vært til nå.

Likevel kan det være forhold som gjør at vil være riktig å begrense offentlighet her, om det går på ren «forretning- og næringsdrift».

Mye tyder på at saken vil dreie seg om salget av 30% av aksjene i Vesterålskraft fra Øksnes kommune til Lofotkraft.

Her var det satt en deadline til 31. oktober for Øksnes kommune, for å godta tilbudet fra Lofotkraft på 204 millioner kroner.

Trolig er det nylig signert en avtale om akkurat dette, da Lofotkraft er svært ivrig etter å få hånd om eierskapet til Vesterålskraft.

Lofotkraft er svært forgjeldet, med en milliard utestående, etter store investeringer i strømnettet i Lofoten de senere år.

Nettleia i Lofoten er dobbelt så høy som i Vesterålen, 30 øre mot 15 øre for privatkunder.

Dersom Lofotkraft får hånd om kundene i Vesterålen også, kan man fordele kostnadene på flere og dermed senke trykket for dagens kunder.

At Lofotkraft har økonomiske muskler til dette, ligger i en avtale med KLP fra 2017.

Da gikk KLP inn med 15% eierandel i Lofotkrafts nett, med en forutsetning om å øke til 49% eierandel senere.

Dette er bakteppet når Lofotkraft nå gjerne vil overta aksjene fra Øksnes kommune for 204 millioner, som et første skritt for å «sluke» hele Vesterålskraft.

– Det er absolutt ingen akutt situasjon for selskapet og det er så langt stor sprik i tilnærming fra de tre eierkommunene, kommenterer Christoffer Ellingsen.

– Når to av eierne er innstilt på å beholde selskapet i Vesterålen og en tredje er åpen for å selge, er det på tide å stoppe opp.

Spesielt siden alle tilbydere er tilhørende utafor regionen, påpeker Ellingsen.

– Det som har skjedd av økt kompetanse om kraftforsyning og nett, både blant folk flest og politikere, har satt saka i en ny situasjon.

Det bidrar til at dagens prosess må stoppe og det må tas en pust i bakken, mener Christoffer Ellingsen.