Enig om torskekvote

Russland og Norge er blitt enige om neste års kvoter for fiskeriene i nord. Torsdag ble en ny avtale signert av begge land, der man har tallfestet hvor mye som kan fiskes av de ulike artene.

Forhandlingslederne Ilja Sjestakov og Arne Benjaminsen signerte avtalen i Ålesund torsdag. Fiskeriminister Harald T. Nesvik (i midten bak) sier seg fornøyd (foto: NFD).

Torskebestanden er i god forfatning og totalkvoten for nordøst-arktisk torsk for 2019 er blitt satt til 725.000 tonn. Dette innebærer en fortsatt forsvarlig og bærekraftig forvaltning av bestanden, skriver Fiskeridepartementet i en pressemelding.

Likevel betyr den nye avtale en liten nedgang i kvotene, men Norges Fiskarlag sier seg fornøyd. – Vi har fått en avtale og konstaterer at det er en moderat nedgang for torsk og hyse, men det hadde vi ventet, sier styreleder i organisasjonen for havfiskeflåten, Fiskebåt, Jonny Berfjord, til NRK.

Totalkvoten av torsk fordeles mellom Norge, Russland og tredjeland etter samme mønster som i tidligere år. Norges kvote for 2019 vil være 328.697 tonn, inkludert 21.000 tonn kysttorsk og 7.000 tonn forskningsfangst.

– Etter nok en runde med konstruktive og gode fiskeriforhandlinger med Russland er jeg fornøyd med at vi er kommet fram til en avtale for 2019 som gjør at vi fortsatt kan høste bærekraftig av våre felles fiskeressurser i Barentshavet, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Totalkvoten for hyse er fastsatt til 172.000 tonn for 2019. Den norske hysekvoten vil med dette være på 85.080 tonn, inkludert forskningskvoten. På grunn av bestandsituasjonen og loddas viktige rolle i økosystemet, ble det besluttet å ikke åpne for loddefiske i 2019.

Totalkvoten for blåkveite i 2019 er fastsatt til 27 000 tonn. Det er fastsatt en totalkvote for snabeluer på 53 757 tonn for 2019. Dette er en økning på 21 099 tonn fra 2018. Sist fangstene på snabeluer var på dette nivået var i 1985.

Marin forsøpling ansees som en stadig større global utfordring, og er også et voksende problem i Barentshavet. Partene er enige om å bekjempe marin forsøpling som følger av fiskeriaktivitet.

Fiskeriavtalen inneholder også tekniske reguleringer for utøvelsen av fisket, kontrolltiltak og forskningssamarbeid. Det er et langvarig og omfattende forskningssamarbeid mellom Norge og Russland om levende marine ressurser og økosystemet i Barentshavet, og partene ble enige om et felles norsk-russisk forskningsprogram for 2019.