Dobbelt antall samer

Antallet som kan stemme i neste Sametingsvalg fra Sortland er nå doblet i forhold til 2017-valget. Dette gjelder også i resten av Vesterålen, som til sammen nå har vel 250 samiske innbyggere.

Omkring 250 vesterålinger kan stemme i sametingsvalget (foto: Sametinget).

Fra 2021 til 2023 har Sametingets valgmanntall økt med 2.943 personer, og per 30. juni var tallet kommet opp i 23.488 personer.

I løpet av høsten har enda flere sendt ønske om innmelding.

Det skjer imidlertid en helt entydig dreining i manntallet, der store byer som Oslo, Tromsø og Trondheim øker mest.

Dessuten er det flere innmeldte i områder som ikke tradisjonelt har blitt oppfattet som samiske.

Noe av bakgrunnen her er at «kystsamer» nå også vil være med, i tillegg til de som har tilknytning til reindriften.

Det nye «kystsamiske» partiet, Nordkalottfolket, gjorde i høst et brakvalg i Finnmark og ble nest størst på fylkestinget.

Med 19% av stemmene gir det en indikasjon på at de kan bli svært store også i neste sametingsvalg.

Innmeldingene fra Vesterålen har altså strømmet på siden valget i 2017.

Mens Hadsel kun hadde 13 som hadde rett til å stemme da, er det nå 47 som som i valgmanntallet.

Bø har doblet fra 10 til 19, mens Øksnes har øket enda mer fra 13 til 27. Andøy er opp fra 25 til 38.

Størst antall i samemanntallet er altså Sortland, som har øket fra 56 til 122 personer.

Vesthavet valgkrets, som Vesterålen tilhører, har nå 2.404 med stemmerett. Det er 232 flere enn ved 2021-valget.

Sametings-bygget i høstfarget natur (foto: Sametinget/Elle Mari Dunfjell Oskal).

Alle norske kan melde seg inn, dersom man har en oldemor eller oldefar som var samiske.

Dette har man ikke behøvd å dokumentere så inngående hittil, men det kan det bli en endring på.

Særlig fra NSR (Norske Samers Riksforbund) har det blitt reist krav om bedre kontroll med valgmanntallet.

Sametinget har derfor nettopp tegnet kontrakt med Telemarksforskning AS til en verdi av 640.000 kroner.

Oppdraget er å undersøke valgmanntallet, uten at man direkte skal finne «falske samer».

Sør-Norge valgkrets er per 30. juni 2023 den største valgkretsen med 5.268 personer i valgmanntallet.

Valgmanntallet i Sør-Norge har økt med 991 personer siden 2021 og vil nå få 7 representanter i Sametinget.

Ávjovári valgkrets består av kommunene Karasjok, Kautokeino og Porsanger.

Her er det under 4.000 registrerte og man vil da bare ha 6 representanter.

– Jeg er fornøyd med at valgmanntallet øker. Dette viser at folk er engasjert og ønsker å delta i sametingsvalget, sier plenumsleder Tom Sottinen (Bb/Ap).

Tromsø har 2.096 med stemmerett, mens Alta har 2.087. Oslo har 1.387, mens Trondheim har 477.

Mange av deltakerne i «Fosen-aksjonen» som har demonstrert i Oslo nylig, tilhører altså det voksende antallet i hovedstaden.