Digitalt departement

I dag fikk Støre-regjeringen et nytt departement, som får det korte og enkle navnet «Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet».

Karianne O. Tung vil være den første statsråden i dette departementet.

– Vi gjør denne endringen fordi det er noen politikkområder som vi må ha enda større oppmerksomhet om i tida framover.

Økt bruk av teknologi og digitalisering påvirker hverdagen til hver og en av oss, men også samfunnet som helhet.

Det gir enorme muligheter, men krever også kunnskap, styring og regulering.

Nå får vi en egen statsråd som skal jobbe tett sammen med mange andre i regjeringen på dette sentrale feltet, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Digitaliserings- og forvaltningsministeren skal være en pådriver for å utvikle nye teknologiske løsninger som skal utvikles nært brukerne.

– Det er helt avgjørende at vi lykkes med å bruke teknologien godt, blant annet for å gjennomføre den grønne omstillingen vi står midt oppe i, og for å håndtere de utfordringene som følger av at vi blir flere eldre.

Vi må legge til rette for et samfunn der teknologien tjener menneskene, sier Støre.

Digitaliserings- og forvaltningsministeren vil også få ansvar for blant annet statlig personal- og arbeidsgiverpolitikk, drift og utvikling av statsforvalterne, og byggingen av det nye regjeringskvartalet.

Hun vil i tillegg få ansvar for regjeringens tillitsreform.