Øket forskjell i lønn

Avstanden fra de høyest betalte jobbene ned til de lavest betalte har økt betraktelig på 25 år.

Mens de ti prosent høyest betalte jobbene i 1997 lønnet 2,8 ganger så mye som de ti prosent lavest betalte jobbene, var forskjellen 3,8 ganger så stor i 2022.

I SSB-rapporten «Månedslønn og ulikhet gjennom 25 år» kommer det fram at lønnsforskjellene i Norge har økt siden 1997.

Selv om utviklingen nærmest sto stille mellom 2015 og 2020, har ulikheten i lønnsfordelingen økt i 2021 og 2022.

– Når vi ser på lønnsfordelingen i Norge i 2022, sammenlignet med 1997, ser vi at jobbene med høyest lønn har tatt en stadig økende del av kaka sammenliknet med alle andre grupper med lavere lønn, sier seniorrådgiver Knut Håkon Grini i SSB.

De ti prosent lavest lønnede jobbene i Norge i 2022 hadde en gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent på 27.920 kroner i måneden.

De ti prosent høyest lønnede hadde hele 107.110 kroner i måneden.

I gruppen av de ti prosentene høyest betalte jobbene, så er forskjellene også tydelige.

Den ene prosenten med de høyest betalte jobbene i Norge tjente i snitt omtrent 200 000 kroner i måneden i fjor.

Dette tilsvarer nesten dobbelt så mye som snittet til hele gruppen.

– Hvis vi skal beskrive en typisk person fra prosenten med høyest lønn, vil det være en mann rundt 50 år og som jobber i privat sektor innfor næringer vi allerede kjenner igjen som høyt lønte.

Det er gjerne snakk om en spesialist eller leder, og ikke sjelden en toppleder, sier Knut Håkon Grini.