Coop klager på kryss

De nye Extra-butikkene til Coop skal åpne på Sortland 12. oktober, men ennå er ikke trafikkmønster fastlagt. Coop mener det er umulig å bare bruke Snekkervegen som adkomst.

Asfalteringen utenfor kjøpesenteret er ferdig, som planlagt. Det er dermed ikke dimensjonert for trailere der personbilene skal stå (foto:Byggekamera).

Svein Erik Amundsen har prosjektert kjøpesenteret på Strandskog og har nettopp sendt et nytt oppgitt brev til Sortland kommune. Bakgrunn er formannskapets vedtak for 2 uker siden, der man krever at adkomsten til og fra butikkene kun skal skje via Snekkervegen.

-Vilkårene er for Coop Nordland umulige, skriver Amundsen til kommunen. -Leietaker (Coop) skal overta bygget ved befaring 13. september. De har varslet at de ikke vil kunne overta bygget om det ikke på det tidspunkt er avklart en sikker, effektiv og smidig trafikkavvikling for kunder og vareleveranser.

Med den risiko som foreligger for store økonomiske tap ved utsatt overtakelse og åpning av senteret, forutsetter vi at nytt vedtak foreligger innen denne dato, skriver prosjektleder Svein Erik Amundsen.

Coop Nordland har allerede fastsatt dato for åpning av de nye butikkene til 12. oktober. Da skal dørene gå opp for både byggevarer og dagligvarer. Coop håper selvsagt på masse kunder og stor trafikk, og ser det som umulig å ta alt via Snekkervegen.

Planen som først var lagt, var et helt nytt og bredere kryss mellom Steirovegen og Vesterålsgata, slik at lange trailere også kunne komme inn her. Dette ble vedtatt med ulike krav fra Statens vegvesen, som nabobedriftene på Strandskog ikke kunne godta.

Etter mye tautrekking med Statens Vegvesen i sommer vedtok så Sortland kommune å forkaste hele Steiroveg-løsningen. Nå kom ideen om å åpne et nytt kryss ved Snekkervegen og ta all trafikk inn og ut her. Det blir imidlertid helt bakvendt, mener Svein Erik Amundsen.

-Bygget er prosjektert med tanke på opprinnelig situasjonsplan i henhold til vedtatt regulering. Trafikkflyten, varelevering og trafikksikkerheten er viktig punkt. Vi er avhengig av adkomsten fra Steiroveien, påpeker han på vegne av utbygger Sortland Handelseiendom AS.

Amundsen og Coop mener at begge vegkryssene må kunne brukes. Ut av Steirovegen godtar man imidlertid bare høyresving, altså sørover mot Hadsel, og forslår forbudsskilt mot venstresving, inn mot Sortland.

Dette vil imidlertid også bety at beboerne i Lamarka og langs Steirovegen ikke kan bruke denne vegen når de skal inn til Sortland.

Uansett mener Amundsen at tungtarfikk med tailere ikke kan bruke Snekkervegen, da disse store bilene må kjøre gjennom kundeparkeringen. Svingene blir også for knappe. De 2-3 lastebilene som skal inn med byggevarer hver uke, må derfor kunne få bruke Steirovegen som avkjørsel.

Riset bak speilet her er at Coop kan nekte å overta bygget.Konsekvensene av et slikt utfall vil bli store kostnader, for alle parter – unntatt Statens vegvesen.

Onsdag den 13. september skal ledelsen i Coop Nordland møte på Sortland for å se over at både bygg, parkering og trafikkløsning er slik at man åpne butikkene en måned senere. Spørsmålet er om en ny løsning ligger på bordet til da.