Bygg ny demning

At en ny demning ved Storvannet vil koste 40 millioner, er ren skremsel, skriver Reidar Larsen i Sortland Høyre i dette innlegget. Ny demning bør komme på plass snarest.

Reidar Larsen er listekandidat (foto: Sortland Høyre/JaneW).

Willy Vestå har et innlegg i Vesterålen Online hvor han etter beste evne forsøker å skremme de andre partiene mot å gå inn for å vedta bygging av ny demning ved Storvatnet.

Han skremmer med å mene at det blir ikke snakk om 20 millioner, men snarere 40 millioner.

Etter som Vestå ikke har holdepunkter for dette, betraktes det som ren skremsel.

Det blir ikke en uvesentlig kostnad å dekke til rørene og rydde opp etter det som har skjedd ved Storvatnet.

Denne kostnad sparer en ved å bygge demning. Høyere vannstand ordner det hele.

Alle er vel nå rimelig sikre på at klimaendring er på gang (kanskje ikke Willy Vestå?).

La oss derfor sette Storvatnet i stand til å få en større buffer for å motstå lange tørkeperioder i framtida.

La det koste det det koste må.

Vi er mange vannabonnenter, så kostnaden på hver blir ikke så kjempestor.

Vann er noe av det viktigste vi har i hverdagen. kanskje det viktigste.

Men det er jo kommunen som har rasert den gamle demninga, så det er vel ikke for mye forlangt at de ordner opp etter seg.

Sortland Høyre går inn for å bygge ny demning.

Støtt Høyre i denne meget viktige saka!

  • Reidar Larssen, listekandidat Sortland Høyre