Bulldozer billigst

Den nye rundkjøringa i Vesterålsgata, ved Kjempenhøy, vil koste vel 30 millioner kroner. Oppdraget går trolig til Bulldozer Maskinlag, som har levert det billigste anbudet.

Gravemaskiner og bulldozere er klare for nytt oppdrag (arkivfoto).

Fristen for anbud på rundkjøringa var onsdag og det kom inn kun 2 tilbud til Sortland kommune, som skal dekke regninga.

Laveste anbud kom fra Bulldozer Maskinlag med 30,5 millioner kroner eksklusiv moms.

– Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS er den tilbyder som tildeles oppdraget.

Vi legger til grunn at kontraktsmøte vi føre til inngåelse av kontrakt etter utløp av karenstiden, sier enhetsleder Brynjulv Øverby i Sortland kommune til Vesterålnytt.

Oppdraget omfatter en ny stor rundkjøring i krysset mellom Vesterålsgata og Kjempenhøyveien.

Dessuten skal veien mellom Vesterålsgata og Strandgata opparbeides på nytt, med fortau på begge sider.

Også krysset til Strandgata, like ved Kiwi, skal opparbeides på nytt og utvides betydelig.

Veien over Kjempenhøy blir fullstendig fornyet.

Planene for dette prosjektet har vært gjennom en lang prosess, og alle godkjenninger foreligger nå.

Både Statens vegvesen, Nordland fylkeskommune og Sortland kommune er parter i prosjektet.

Årsak til at denne strekningen nå prioriteres er innflytting i blokkene på Kjempenhøy.

Her kommer det omkring 90 leiligheter som skaper en god del trafikk, i tillegg til nye etableringer av bedrifter i området.

Prosjektet er omfattende og vil gå over forholdsvis lang tid.

Man starter allerede i høst med et nytt anlegg i Strandgata for vann og avløp.

Første halvår 2023 bygges så Kjempenhøy-veien mellom Strandgata og Vesterålsgata, med fortau og rundkjøring.