Brua skal fullføres

I lang tid har det vært en midlertidig bru innerst i Fiskfjorden på Hadsel innland. Nå lover Nordland fylke at det skal stå ferdig en ny bru i løpet av høsten, dobbelt så lang som planlagt.

Her skal det komme en ny bru i løpet av høsten, for å krysse Fiskfjordelva på grensen mellom Hadsel og Sortland (foto: NFK).

Utfordrende grunnforhold har gjort at det har tatt tid å få bygget ferdig brua over Fiskfjordelv på fylkesveg 822 i Vesterålen. Ny bru loves ferdig i løpet av høsten. – Jeg var på befaring på brua i fjor høst, og jeg er veldig fornøyd med at den nå blir ferdig, sier fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik (Sp).

Løsningen på de utfordrende grunnforholdene ved Fiskfjordelv, som ligger på grensa mellom Sortland og Hadsel kommune, er at det bygges en  ny bru som er dobbelt så lang som den som først ble planlagt. Den nye brua bygges utenfor problemområdet.

Brua som opprinnelig var planlagt i 2016 var på 17 meter, mens den som bygges nå er på 34 meter. Ny bru skal etter planen stå ferdig i løpet av oktober, forteller Nordland fylke i en pressemelding.

Sommeren 2014 ble det oppdaget en utglidning i brua på den opprinnelige fylkesveg 822 Fiskfjordelv bru, og den har vært stengt for all trafikk siden da. I mellomtiden har vegen vært lagt om og ført over elva på en midlertidig bru.

Byggingen av ny bru startet høsten 2016, men måtte avsluttes vinteren 2017 da det på tross av omfattende grunnundersøkelser ble oppdaget en vannkilde akkurat der det ene fundamentet skulle stå.

Under graving ble det funnet det som kalles artesisk vann. Artesisk vann er en vannkilde under bakkenivå hvor vann er lagret under høyt trykk, og det ble forsøkt å tette igjen vannkilden – uten hell.

Risikoen for setningsskader gjorde at det ble besluttet å avslutte byggingen og planlegge en ny løsning.

Bru som nå skal bygges blir 34 meter lang, med bredde 7,5 meter mellom rekkverkene, tilsvarende 2 kjørefelt. Kontraktssummen er ventet å ligge omkring 11,5 millioner kroner, eksklusiv merverdiavgift.