Brannstasjon på anbud

Om få dager går fristen ut for å gi anbud på bygging av ny brannstasjon for Sortland kommune, med sluttsum omkring 65 millioner. En rekke firma har den siste tiden regnet hektisk på sine tilbud.

Slik vil Sortlands nye brannstasjon bli seende ut, etter de skisser som ligger til grunn for anbudene som nå kommer inn (foto/skisse: Norconsult).

Prosjektet er forventet å koste til sammen 68 millioner. En del av pengene er allerede brukt til planlegging og prosjektering. Det er også gjort arbeider med tomta, der Røkenes Maskin AS har revet med to gamle plasthaller og fjernet murene til disse. Tomta ligger like sør for gamle Nortura (Salgslaget).

Budsjettet for Sortland kommune settes nå sammen for 2018. Her legges det inn en post på 50 millioner, som investering i ny brannstasjon. Deretter venter man at det kommer litt kostnader også i 2019, med 5 millioner, og det er allerede brukt noen millioner. Håpet er at man skal kunne komme i mål med 68 millioner, som er inklusiv merverdiavgift.

Opprinnelig var det stipulert en kostnad som lå 7,5 millioner høyere. Det var da tatt med lokaler også for ambulanser og politi, men dette er nå strøket. Verken politiet eller ambulansetjenesten har gitt noe bindende svar på tilbudet om nye lokaler, og dermed bygger kommunen bare for eget bruk.

1. desember går fristen ut for å levere inn anbud på brannstasjonen. Anbudet omfatter bygningsmessige arbeider, VVS-anlegg, elektrotekniske anlegg og utomhusanlegg. Dessuten kommer gang- og sykkelvei langs Kong Øysteins veg, mellom Strandgata og Vesterålsgata.

Byggearbeidene skal foregå med ganske korte frister. Kontrakten ventes å starte 01.02.2018 og være sluttført 01.02.2019. Det blir altså bare 12 måneders frist på å gjøre ferdig jobben, som er ganske omfattende.