Banken er på flyttefot

Sparebanken på Sortland vil kanskje flytte over i nye lokaler et steinkast unna dagens beliggenhet. Avgjørelsen er ikke klubbet ennå, men man er i prosess for å finne plass til flere ansatte.

Slik blir fasaden mot Strandgata med nye skilt (foto: Klausengruppen AS).

Bankene i Norge går godt og i fjor hadde Sparebank-1 Nord-Norge hele 3,27 milliarder kroner i overskudd.

Det er det beste resultatet banken noensinne har hatt og da avsetter man 800 millioner til «samfunns-utbytte».

Sparebank-1 har en forholdsvis stor avdeling på Sortland, og er kanskje på flyttefot snart.

De tidligere lokalene til «Utsøkt» i sentrum har stått ledige en kort periode, etter at butikken flyttet nærmere Storsenteret.

Før dette ble lokalene brukt av Posten og før det igjen bilforretningen til Sigurd Pedersen AS.

Nå ligger det an til at Sparebank-1 Nord-Norge kan flytte inn her, etter en mindre ombygging og fornyelse.

– Sparebanken vurderer å finne nytt lokale på Sortland, bekrefter banksjef Astrid Enoksen Stenvoll overfor Vesterålnytt.

– Vi har det veldig bra i dagens lokaler, men trenger plass til flere ansatte.

Vi har derfor startet en prosess omkring dette, men ingen kontrakter er så langt underskrevet, påpeker Stenvoll.

Beslutning om flytting er derfor foreløpig ikke definitiv, ifølge banksjefen.

Det er firmaet MP Steiro Eiendom AS som som eier det aktuelle bygget, mens Klausengruppen planlegger ombyggingen.

Dagens banklokaler er litt lenger opp i Strandgata, i det bygget som gjerne omtales som «Bakerigården».

Sparebanken har i dag en ganske åpen løsning for publikum, der kunder kan gå inn i lokalet uten å bestille time først.

Skissen som nå er lagt viser tilsvarende løsning for de nye lokalene også, med en kundesone på ca 200 kvadratmeter.

Sparebanken vil få inngang mot Strandgata, men det blir litt endring i forhold til dagens dører.

Ellers skal mye av vinduene i bygget skiftes ut, som ledd i en større oppgradering av hele kvartalet der også Mattilsynet er leietaker.

Fasaden på bygget skal få ny isolasjon og platekledning.

De nye platene blir neppe i samme farge som «blåby-paletten», men bygget vil likevel ha en del en blå farger.

En minibank skal stå på utsiden mot Skibsgården.

Innvendig blir det kontorlandskap for mange ansatte.

Hele første etasje er på 885 kvadrat, så det er rikelig plass for bankens fremtidige behov.

Uansett vil det ta litt tid å pusse opp lokalene og klargjøre for bankens behov.

En flytting ligger derfor litt frem i tid, dersom den da blir gjennomført, slik det nå antydes.