Stadig flere elger tas ut

Antall elger som ble skutt under siste jaktperiode i Vesterålen, var på hele 461 dyr. Det er godt over hundre flere enn fem år tilbake, og det er særlig i Hadsel at jakta er vellykket.

Elgstammen øker i Vesterålen (foto: arkiv VNY).

Det er i Hadsel den største elgstammen finnes og her ble det tatt ut hele 134 dyr under den siste jakta, viser ferske tall fra SSB.

Sortland følger like bak med 133 fellinger, mens det var 98 i Andøy, 67 i Bø og 29 i Øksnes.

Går vi 5 år tilbake i tida, så var antall skutte elg i Vesterålen 316.

Økningen i uttaket er altså på hele 145 dyr i løpet av disse årene.

Her er det igjen Hadsel som leder an, med en økning i fellingen fra 75 til 134 dyr.

Går vi 10 år bakover i tida så ble det da skutt 239 elger i regionen.

Det betyr altså at på disse ti årene er uttaket fra elgstammen blitt doblet.

Økningen i Bø kommune er fra 22 til 67 dyr, og her er det altså tre ganger flere som nå blir felt.

Om man ser på siste jakt så ble det tatt ut 71 okser og 63 kuer i Hadsel.

Aldersmessig så var det 56 kalver, 15 voksne (halvannet år) og 63 eldre dyr som ble skutt.

Sortland hadde flest okser under jakta nå sist, med 78 i tallet, pluss 55 kuer.

Av dette var det 63 kalver, 17 voksne og og 53 eldre dyr.

Elgene som ble felt i Andøy under siste jakt var halvt om halvt av begge kjønn.

Det samme var tilfelle i Bø, mens det i Øksnes ble felt flest elgokser.

Ser vi 20 år bakover i tid, så var resultatet av jakta i Vesterålen på kun 108 elger.

Det har med andre ord vært en mangedobling i elgstammen og jakta over et par tiår.

Ser man på Norge som helhet, så er det nedgang i elgstammen og uttaket under jakta.

Siste resultat er 26.000 elger som ble felt, mens det for ti år siden ble skutt nesten 39.000 dyr.

Sør i landet er det hjorten som er i ferd med å ta over for elgen, og her ble resultatet 52.000 felt dyr i siste jakt.

Artikkelen her bygger på tall som er lagt ut av Statistisk Sentralbyrå nylig.