Anmelder kommentar

Debatten om beiterett for rein på Strand har gått heftig den senere tid. Reineier Arild Inga anmelder nå en kommentar fra Facebook som oppfattes som drapstrussel.

Beiterett for rein på Strand har medført sterke kommentarer fra flere (arkivbilde).

Kommentaren Inga refererer til skal ha kommet på Facebook-siden til Vesterålnytt. Artikkelen som var delt gjaldt dommen fra Hålogaland lagmannsrett, der «Reinbeitedistriktet» vant frem.

Kommentaren ble imidlertid slettet etter kort tid av Vesterålnytt, da den ble oppfattet som upassende. Den ligger derfor ikke på nett lengre.

Arild Inga har lagt ut en video på egen Facebook-side der han sier at han oppfatter kommentaren som en drapstrussel. Derfor blir den anmeldt.

– Vi har ikke fått skjermdump av det verste, men det vi fikk skjermdump av var ille nok, sier Inga i en kommentar til Bladet Vesterålen.

– Det handlet om reineierne, og at «hvis man ser dem, ligger de tynt an». Det var navn på meldingene, og de var sporbare, sier han.

Inga er sparsommelig med detaljer ut over det. Han sier han ønsker å la politiet gjøre sin jobb først, skriver BLV.NO.

Bladet Vesterålen hadde selv en sak på Facebook om samme tema, der debatten ble så heftig at man valgte å slette hele innlegget.

Vesterålnytt skrev i eget kommentarfelt at man ville holde åpen debatt, men slette upassende kommentarer.

Den aktuelle kommentaren som Arild Inga nå vil anmelde, ble da også slettet av Vesterålnytt uoppfordret etter kort tid.