Anker til høyesterett

Lofotkraft har anket til Høyesterett for å snu tapet i lagmannsretten, der Sortland vant frem med sitt eierskap i Vesterålskraft. Om Høyesterett vil ta saken, er imidlertid et åpent spørsmål.

Direktør Arnt M. Winther til til Høyesterett (fotocollage Vny: Lofotkraft/Domstol.no).

Striden om aksjeflertallet i Vesterålskraft er ikke endelig avgjort, viser det seg.

Lofotkraft gir seg ikke, selv om de har tapt både i tingretten og lagmannsretten.

Nå forsøker man å få saken inn for Høyesterett, som et siste forsøk på å «kuppe» Vesterålskraft.

Det er imidlertid en barriere her som kalles «ankeutvalget».

Ingen saker slipper inn i Høyesterett uten at ankeutvalget finner at saken fortjener slik behandling.

Dommerne i Høyesterett tar normalt bare saker der det er åpenbar tvil om rettstilstanden og mer prinsipielle spørsmål.

Når både tingrett og lagmannsrett har tatt likelydende avgjørelse, er kanskje sjansen ikke så stor.

Lofotkraft ønsker likevel å prøve dette, da det er store verdier det kjempes om.

– Anken gjelder dommen i sin helhet, og den gjelder både rettsanvendelse og bevisbedømmelse.

Dette sier direktør Arnt M. Winther i en epost til nettavisen VOL.

Lofotkraft mener Hålogaland lagmannsrett tok feil, da de godkjente at selskapet Vesterålen Energi AS er en ekte del av Sortland kommune.

Det er nemlig dette selskapet som skal eie en del av aksjene, via Sortland kommunes «forkjøpsrett».

Dersom saken slipper igjennom til Høyesterett er det i alle fall noen som tjener på dette – advokatene.

Lofotkraft måtte betale Sortlands advokatregning på 2 millioner kroner i lagmannsretten.

Nå kan det bli et langt større beløp som advokatene vil fakturere.

Det blir imidlertid uansett småpenger sammenholdt med verdiene det er snakk om i Vesterålskraft.

Selskapet er antatt å ha en verdi på over 1 milliard, om man tar med datterselskapene.

Dersom Lofotkraft sikrer seg flertallet av aksjene, kan man fusjonere selskapene og flytte på disse verdiene.

Det betyr også at alle husstandene i Øksnes, Bø og Sortland legges inn under Lofotkrafts nettselskap.

Når nettleie kan avgjøres i Svolvær, kan man tjene inn igjen mye av det som er investert i aksjekjøpet.

I kulissene er imidlertid dette en økonomisk kamp mellom Sortland kommune på ene siden, mot Vågan og Vestvågøy kommuner.

Vågan og Vestvågøy har 41% eierandel hver i Lofotkraft og kan dermed avgjøre hva direktør Arnt M. Winther gjør.

Ordførerne ønsker imidlertid ikke å stanse Winthers oppkjøpsraid mot Vesterålen.

Tvert imot. De støtter dette.

Ordfører Frank Johansen i Vågan sitter i Svolvær som medlem av Senterpartiet.

Også på Leknes-finner vi en SP-ordfører, da Anne Sand nå styrer Vestvågøy kommune.

De to SP-ordførerne vil altså kuppe kraftselskapet til SP-ordfører Karl-Erling Nordlund i Sortland.

Det er dermed en beinhard kamp i kulissene her, der partiboka er erstattet med lommeboka.

Har du kommentarer til denne saken, så send en epost til red@vny.no.