Vesterålnytt

Nytt fra Vesterålen

288 nye antenner

Ved Stø skal Andøya Space sette opp en stasjon med 288 antenner. Dette er et ledd i studier av atmosfæren og antennene vil jobbe sammen med radarsystemet ved Andenes.

På et 15 mål stort område ved Stø skal det settes opp 288 antenner (foto. Andøya Space). 

Andøya Space har siden 1994 hatt et prosjekt for å observere den nedre delen av atmosfæren rundt Jorda. Radaranlegget ved Andenes trenger nå en mottaksstasjon i Øksnes.

Et område på 15 mål i nærheten av høydebassenget for vann ved Stø skal brukes til formålet.

Planen som nå er godkjent av Øksnes kommune betyr at det blir satt opp 288 antenner i en spiralformasjon. Det er 48 antennegrupper med 6 antenner i hver.

Både antennene og mottakerne er basert på en velprøvd teknologi. Enkeltantennene består av 4 ledninger, som fører fra en tilkoblingsenhet.

Disse er plassert på toppen av ca. 2m høy mast, til hjørnene av et 3x3m jordnett. Antennetrådene brukes også til å støtte masten.

Stasjonen ved Stø etableres for blant annet som et ledd i å utføre kontinuerlige vindmålinger i troposfæren og nedre stratosfæren.

Dette er de laveste lagene av atmosfæren, der det skapes skyer og ulike værfenomen. For eksempel kan dannelse og forplantning av tyngdekraft-bølger observeres.

Imidlertid er hovedfokuset på å observere mesosfæren. Denne delen av atmosfæren stanser meteorer, som ellers ville kollidert inn i selve Jorda.

Antenneparken ved Stø vil ikke medføre store inngrep i naturen, og etter ti år kan det meste fjernes uten å sette betydelig spor etter seg.

Ved antennene vil det stå en kontainer og en liten hytte, men også dette kan senere fjernes når prosjektet er fullført.

Foreløpig er det kun denne ene antenneparken som etableres, men Andøya Space vil kanskje ha behov for en til av samme type et annet sted.