250.000 kr i rusbot

En fisker fra distriktet har fått bot på 250.000 kroner for å ha kjørt 500 meter i beruset tilstand. Boten er satt til 1,5 ganger brutto fiskeriinntekt. Han mister dessuten førerkortet og må også sone.

Ring etter taxi når festen går mot slutten! Boten for fyllekjøring er 1,5 ganger brutto inntekt – og det er uansett livsfarlig (arkivfoto).

Selvsagt skal man ikke kjøre bil etter å ha brukket alkohol eller inntatt andre stoffer som reduserer kjøreferdighetene, og dette straffes da også hardt i norske domstoler. En del av straffen er å miste førerkortet i 2 år, sone fengsel i 21 dager pluss en bot som settes til 1,5 ganger brutto inntekt.

For fiskere med personlig selskap, altså ikke aksjeselskap, kan dette slå ut med en svært høy bot. Dette fikk en mann nylig erfare som kjørte fra et festlokale og 500 meter hjem til sitt bolighus. Dette skjedde i Lofoten, midt på natten og på en svært lite trafikkert vei.

Fiskeren hadde i 2017 en brutto inntekt på nær 2,5 millioner, da han er skipper på egen båt. Retten har trukket fra renteutgifter og rundet nedover til en anslått brutto inntekt på 2 millioner. Ved å dele beløpet på årets 12 måneder, ble boten fastsatt til 250.000 kroner når man så ganger med 1,5.

En annen rettsavgjørelse nylig endte med tilsvarende straff, men her ble boten bare 45.000 kroner. Denne mannen hadde fast brutto månedinntekt på «bare» 30.000 kroner og dermed slapp altså vedkommende unna med langt lavere bot.

En av de høyeste bøtene som er gitt for fyllekjøring ble på 900.000 kroner, da en direktør i Telemark i fjor ble tatt med 0,68 i promille. Han hadde tatt ut 14 millioner i utbytte fra sine selskap de siste årene for å kjøpe en hytte og betale ned privat gjeld, og stod derfor med svært høy brutto inntekt i likningen.

En av Bergens rikeste, med milliarder i formue, fikk i fjor 300.000 kroner i bot etter å ha blitt tatt med 1,8 i promille. Også eller i landet er det gitt bøter på flere hundre tusen kroner for fyllekjøring.

En av de mest omtalte «fyllekjøringene» i fjor skjedde på Hafjell, da Norges rikeste kvinne, Katharina G. Andresen (23), ble tatt med promille på 0,61 «dagen derpå». Hun har ikke særlig stor fast inntekt, men eier altså aksjer for nær 8 milliarder. Hun fikk likevel «bare» 250.000 kroner i bot.

Dommeren skriver at «om retten skulle tatt utgangspunkt i en normal avkastning av siktedes formue, ville boten bli fastsatt i størrelsesorden 35-40 millioner. Det må foreligge en grense for hvor høye bøter det etter omstendighetene kan gis for promillekjøring, selv om siktede har store formuesgoder.»

Når det gjelder saken med fiskeren fra Lofoten, så lyder også dommen på en «subsidiær fengselsstraff». Her står det at mannen kan sone 15 dager i fengsel, i stedet for å betale boten på 250.000 kroner.

Vegtrafikkloven § 31 slår fast at at kjøring med en alkoholkonsentrasjon i blodet over 1,2 promille, som regel skal straffes med ubetinget fengsel og bot. Norske domstoler bruker konsekvent 1,5 ganger brutto månedinntekt for å fastsette boten.

Retten mener saken fra Lofoten er et nokså typisk tilfelle av kjøring i ruspåvirket tilstand. Kjøringen skjedde på nattestid, på en lite trafikkert vei og med bare tiltalte i bilen. Den førte ikke til noe trafikkuhell. Retten finner at straffen passende kan settes til fengsel i 21 dager. Dette må betegnes som et normalstraffenivå i slike saker.