10 millioner til Kleiva

Kleivas akvakultur-linje får 10 millioner kroner fra fylket, til drift, utstyr og kursing. Pengene kommer som inntekter fra de matfisk-konsesjonene som skolene driver.

Fylkesråd for utdanning i Nordland, Joakim Sennesvik (foto: NFK/Thor-Wiggo Skille).

– Meløy, Sandnessjøen og Sortland videregående skoler får til sammen 21 millioner kroner fra undervisnings-tillatelsene for videregående opplæring innen akvakultur, sier fylkesråd for utdanning Joakim Sennesvik.

Nordland fylkeskommune eier tre undervisnings-tillatelser for akvakultur av matfisk som er tildelt Sortland, Meløy og Sandnessjøen videregående skoler.

Disse skolene tilbyr naturbruksutdanningen som leder fram til fagbrev i akvakultur.

Alle tillatelsene leies ut til kommersielle oppdrettsaktører som drifter tillatelsene for fylkeskommunen. Dette gir fylkeskommunen inntekter.

Nå skal disse midlene bevilges tilbake til de skolene som har «blå» naturbruksfag.

Midlene fordeles med 4 millioner til Meløy videregående skole og 7 millioner til Sandnessjøen VGS.

Den som får mest er Sortland videregående skole innvilges inntil 10 millioner kroner.

Midlene vil bli brukt til å finansiere drift, nødvendig utstyr, infrastruktur og kostnadskrevende kurs knyttet til utdanningene.

– Oppdrettsnæringen er svært viktig for Nordland, og derfor må fylkeskommunen kunne tilby en attraktiv, realistisk og kvalitativ god opplæring i praktisk akvakultur, som dekker arbeidslivets behov.

Vi må styrke og legge til rette for de marine og maritime opplæringene i fylket, slik kan vi bidra til vekst i Nordland, sier Sennesvik.

Han legger til at de 21 millionene som nå overføres skolene er en førstegangsbevilgning,

– Gjennom årlige bevilgninger vil en på sikt kunne forsterke akvakulturutdanningen i Nordland ytterligere, avslutter han.